Tijdsdruk en onvermogen VWS benadelen acupunctuurpatiënt

Dit is een origineel bericht van Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur
Patienten van acupuncturisten dreigen ernstig benadeeld te worden doordat de Tweede en Eerste Kamer te weinig tijd en aandacht hebben kunnen besteden aan het begrotingsakkoord 2013 in grote tijdsdruk voor het zomerreces. De volksvertegenwoordigers zijn onvoldoende geïnformeerd en bovendien op het verkeerde been gezet door onjuiste omschrijvingen in voorjaarsnota en begrotingsakkoord, blijkt uit uitlatingen aan de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) en in de media.  BTW-heffing van 21% op acupunctuurbehandelingen is het gevolg.

Het Ministerie van VWS beloofde in 2010 aan de Tweede Kamerleden een ministeriele regeling op te stellen, waarin de objectieve normen ten aanzien van de opleiding en de beroepsuitoefening van alternatieve beroepsbeoefenaren zouden worden vastgelegd.
Hieraan zou BTW-vrijstelling worden gekoppeld.

Bij uitblijven van deze regeling velt nu het Ministerie van Financien een onterecht en ongefundeerd negatief oordeel over de kwaliteit van therapeuten en artsen met het invoeren van BTW op acupunctuurbehandelingen. Hierdoor worden patienten onterecht financieel en in hun keuzevrijheid benadeeld.

De NVA dringt er daarom in Den Haag met klem op aan dat de genoemde maatregel op basis van in gebreke blijven van de overheid en onbehoorlijk bestuur ingetrokken wordt, zodat BIG-opgeleide behandelaars (therapeuten en artsen) blijven vrijgesteld van BTW-heffing voor hun acupunctuurbehandelingen.

De NVA heeft haar leden en hun patienten opgeroepen om dit item per mail of brief onder de aandacht te brengen van de politieke partijen.

Bron: ANP Perssupport
Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen