Hologic Cervista® HPV HR-test goedgekeurd voor screeningsprogramma baarmoederhalskanker in Nederland

0
354

Recente is er een goedkeuring door de NVVP (Nederlandse Vereniging Voor Pathologie) voor toepassing van de Cervista® HPV HR-test van Hologic Inc. voor het detecteren van het humaan papillomavirus (HPV) in bevolkingsonderzoek onder hoog-risicogroepen. Deze nieuwe test voor het detecteren van HPV geeft accurate en betrouwbare resultaten bij onderzoek naar de aanwezigheid van alle 14 oncogene stammen van HPV. De precisie reduceert het aantal vals-positieve resultaten. Optimale betrouwbaarheid van de uitslag bij HPV-screening is voor vrouwen en hun artsen uiteraard van groot belang. Dit is  eerste test is in meer dan 10 jaar die door de FDA is goedgekeurd voor de HPV screening.

In Nederland wordt op dit moment een HPV-test geadviseerd in het herhaaltraject volgend op een afwijkend uitstrijkje (pap2/3a1) (richtlijn Nederlandse Vereniging voor Pathologie, zie www.pathology.nl), en kent de HPV-test een belangrijke toepassing binnen het controletraject na behandeling van CIN-laesies. De HPV test wordt niet standaard toegepast bij elk uitstrijkje. Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Van iedere 100 vrouwen raken er 80 eens in hun leven besmet met dit virus, maar de infectie leidt slechts bij een klein aantal vrouwen tot kanker. Elke 5 jaar worden vrouwen tussen 30 en 60 jaar uitgenodigd voor het maken van een uitstrijkje. Dit zijn ongeveer 800.000 vrouwen per jaar. De deelname aan het bevolkingsonderzoek is ruim 65 procent. Ongeveer 1 op de 100 gescreende vrouwen wordt voor nader diagnostisch onderzoek verwezen, waar tests zoals deze Cervista aan te pas komen. Bij 2,8% van de verwezen vrouwen wordt baarmoederhalskanker gediagnosticeerd.

Per jaar wordt in ons land bij ongeveer 700 vrouwen baarmoederhalskanker vastgesteld. Van de vrouwen bij wie baarmoederhalskanker is vastgesteld, leeft na 5 jaar nog ongeveer 70%, als de kanker vroeg is ontdekt 90-100%. Per jaar overlijden ruim 200 vrouwen aan baarmoederhalskanker

Er is met deze nieuwe test al ervaring opgedaan in Nederland. Dhr. Lex Makkus, Patholoog bij het Laboratorium voor Pathologie in Dordrecht zegt hierover: ‘We merken in de praktijk dat een HPV-test patienten de zekerheid biedt waar ze naar op zoek zijn. De Cervista HPV-test is voor ons laboratorium een nuttige uitbreiding op het integrale analyse systeem van Hologic dat we hier al in gebruik hebben. Dit systeem stelt ons in staat om de nauwkeurigheid van de gegevensverwerking nog beter te borgen’, aldus Makkus. ‘Het feit dat deze test tevens controleert op aanwezigheid van voldoende DNA, biedt een extra check op de betrouwbaarheid van de uitkomsten en daarmee meer kwaliteit en zekerheid voor de patient.‘

 

Bronnen:

Bron: Edelman