Minisymposium Geboortezorg voor gezinnen in achterstandsituaties

In samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum / Programma Klaar voor een Kind organiseert FORUM op vrijdag 30 november in Rotterdam het minisymposium Geboortezorg voor gezinnen in achterstandsituaties.

Vooraankondiging
De kindersterfte om en nabij de geboorte ligt bij gezinnen in achterstandsituaties hoger dan gemiddeld. Landelijk gezien hebben vrouwen met een niet-westerse achtergrond 40% meer kans op een doodgeboren kind dan andere vrouwen. Wiegendood komt 50% vaker voor bij allochtone gezinnen. Ook is de kans op risico’s zoals vroeggeboorten en geboorten met een te laag gewicht bij allochtone vrouwen groter. Allochtone gezinnen komen pas in een laat stadium van de zwangerschap in aanraking met de gezondheidszorg. Men is vaak nog onbekend met de mogelijkheden die de perinatale zorg biedt.

Het minisymposium wil een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering in de perinatale zorgketen. Deelnemers kunnen kennis nemen van good practices of in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen. Er is aandacht voor deskundigheidsbevordering en scholing voor professionals en een verbetering van de gezondheidsvaardigheden van mensen uit de doelgroep.

Een definitief programma komt binnenkort op deze website beschikbaar, evenals een aanmeldingsformulier.

Datum en plaats
vrijdag 30 november
13.00 – 17.00 uur
Arminiuskerk
Rotterdam

Aanmelden
U kunt uw belangstelling voor deelname aan deze bijeenkomst alvast laten blijken door een e-mail te sturen aan:

FORUM
Priscilla Magee
e-mail: p.magee@forum.nl

Meer informatie
FORUM
Arjaan Hijmans van den Bergh
tel.:             030-2974321
e-mail: a.hijmansvdbergh@forum.nl

bron: Forum Agenda