Japanse delegatie neemt kennis van dementiezor..

Op woensdag 22 augustus bracht een Japanse delegatie een gecombineerd werkbezoek aan Vilans en GGZ organisatie Geriant in Heerhugowaard. De deelnemers van de delegatie zijn bestuurders, beleidsmakers, artsen, verpleegkundigen en paramedici uit het veld van de
ouderenzorg en werken voor non-profit gezondheidszorgorganisaties in Japan. Het doel van het bezoek is om kennis te maken met de ouderenzorg in Nederland en de zorg voor mensen met dementie in het bijzonder.

Japan kent een enorme vergrijzing
Een op de vijf Japanners is ouder dan 65 jaar en na 2015 is dat zelfs een kwart van de bevolking. Japan staat voor een enorme uitdaging om de kosten voor zorg voor deze groep te kunnen blijven betalen. De vraag voor zorg overtreft nu al het aanbod. Dit vraagt actieve beleidsmaatregelen van de  Japanse overheid en gezondheidszorg. Vilans vertelde aan de Japanse delegatie de historie van ketenzorg dementie in Nederland en de totstandkoming van de Zorgstandaard dementie. Ook werden de recent afgeronde indicatorenmetingen dementie besproken. De Japanners waren onder de indruk van de  aanpak van de ketenzorg in Nederland en de manier waarop Geriant het casemanagement voor mensen met dementie heeft ontwikkeld.

Casemanagement bij stijgend aantal mensen met dementie
Ook in Nederland is er sprake van vergrijzing. Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren flink toe. De meeste mensen met dementie wonen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving. Volgens Alzheimer Nederland sluit casemanagement bij dementie als zorgvorm goed aan bij de wensen en  behoeften van deze mensen en hun mantelzorgers thuis. Casemanagement bij dementie is een vorm van begeleiding waarin de persoon met dementie langdurig door een vaste hulpverlener met kennis van zake van dementie wordt begeleid.

Over Geriant
Geriant is een GGZ organisatie in Noord-Holland Noord die zich geheel richt op clienten met geheugenklachten en dementie en diens mantelzorgers thuis en in het verzorgingshuis. Naast diagnostiek en behandeling biedt Geriant casemanagement bij dementie. De casemanager dementie is een  gespecialiseerd verpleegkundige die nauw samenwerkt met een multidisciplinair team met daarin een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog en TOP-zorg verpleegkundigen. Mantelzorgers worden door de casemanager dementie toegerust om zo goed mogelijk met de ziekte van hun naaste om te gaan  en worden daardoor behoed voor overbelasting.

bron: Vilans