Twee bestuursleden VUmc leggen functie neer

Vandaag hebben de heren drs. E.B. Mulder, voorzitter raad van bestuur, en drs. W.M. van Ewijk, lid raad van bestuur, besloten om hun functie ter beschikking te stellen.  Voorzitter Elmer Mulder en vice-voorzitter Wouter van Ewijk van de Raad van Bestuur van het VUmc hebben hun functie neergeled. Het derde bestuurslid, Wim Stalman, blijft aan. Aanleiding van het opstappen van 2/3 van de Raad van Bestuur zijn de problemen waar het ziekenhuis mee kampt. De laatste periode is er veel onrust rond VUmc ontstaan.

Mulder: ‘Het is ons niet gelukt om de voortdurende spanningen rond een aantal van onze medisch specialisten te bezweren. Het inzicht dat ik geen rol meer kan spelen bij de oplossing hiervan is voor mij directe aanleiding om deze stap te zetten. Dat betreur ik ten zeerste.’  

Van Ewijk: ‘We hebben op alle mogelijke manieren gepoogd de situatie weer onder controle te krijgen. De patientveiligheid hebben we daarbij constant kunnen waarborgen. Maar het interne conflict hebben we helaas nog niet kunnen oplossen.’

De Raad van Toezicht heeft er begrip voor dat beide bestuursleden om deze reden hun portefeuilles ter beschikking stellen en heeft hun beslissing geaccepteerd. De Raad waardeert het feit dat Mulder en Van Ewijk in deze moeilijke omstandigheden de zorg en veiligheid voor patienten en het belang van VUmc voorop hebben gesteld. Hij meent dat spanningen tussen specialisten niet tolerabel zijn en zal er daarom op toezien dat door nieuwe bestuurleden krachtig zal worden geïntervenieerd.

Het derde lid van de raad van bestuur, de heer prof. dr. W. Stalman, vice-voorzitter en decaan, blijft zijn huidige functie vervullen.

De Raad van Toezicht heeft inmiddels het invullen van de vacatures op interimbasis in werking gezet. De Raad zal hier volgende week nader over berichten.

Vanavond in het NOS journaal van 20 uur zal de heer prof. dr. C.P. Veerman, voorzitter van de Raad van Toezicht een korte toelichting geven.

 

Recente artikelen