Vertrouwen en informatie, daar draait het om bij spoedeisende hulp

0
268

Spoedpatienten van ziekenhuizen vinden twee aspecten van groot belang: 1. vertrouwen in de competenties van artsen en verpleegkundigen op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) en 2. de informatie die zij krijgen over ernst van de aandoening, wachttijden, doorstroomtijden en hoe te handelen na vertrek uit de SEH. Deze conclusie trekken Julius promovenda Nanne Bos en haar begeleiders dr. Henk van Stel, dr. Leontien Sturms en ondergetekende. Bos publiceerde de “belangrijkheids scores” van 304 spoedpatienten deze week in tijdschrift BMC Health Services Research. Klik hier als je het artikel wilt lezen. Bos deelde de ervaringen van spoedpatienten in vijf domeinen in, die elkaar nauwelijks beïnvloeden. Deze zijn: 1. de houding van en bejegening door professionals 2.informatie en  uitleg 3. de huisvesting en hygiene van de SEH 4. de snelheid van de verleende zorg en 5. activiteiten rond het ontslag vanuit de SEH en de nazorg thuis. Over deze vijf domeinen ontwikkelde Bos een vragenlijst die voldoet aan de zogeheten CQ Index vereisten. Die testte zij uit in 2011 en dit jaar op 21 SEH’s, verspreid over heel Nederland. Binnen verschijnt haar publicaties waaruit blijkt in welke mate SEH’s verschillen in de mate van zorgsnelheid, zoals ervaren door spoedpatienten. Wil je contact met Bos? Stuur haar dan een mail op N.Bos-2@umcutrecht.nl en verwacht na twee weken antwoord, na een welverdiende vakantie.  Tot zover dit bericht. Op 8 januari start de Julius Masterclass De Toekomst van de SEH. Patientenervaringen komen daar uitgebreid aan de orde. Nanne Bos treedt op 5 maart op, met haar eerste  resultaten over de 21 SEH’s. Tevens nodigden wij Ian Seccombe, senior beleidsmedewerker van het Engelse Department of Health and Social Security (DHSS) uit, die vergelijkbaar onderzoek leidt in Engeland. Bij deze Masterclass kun jij je inschrijven voor alle dertien bijeenkomsten, of voor één of enkele. Bijvoorbeeld voor die op 5 maart. Klik hier als je belangstelling hebt.