NDF eens met oproep van Inspectie

Array

De Nederlandse Diabetes Federatie kan zich vinden in de oproep die de waarnemend Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg vandaag laat horen: “De inspectie acht het noodzakelijk dat de zorgroepen de zorgstandaard Diabetes verder implementeren, zodat de kwaliteit van de zorg voor diabetespatienten verbetert. Ik roep alle betrokken partijen op hun verantwoordelijkheid hierin te nemen.” De NDF voegt daar aan toe dat de implementatie een groeiproces is en dat uit internationale vergelijkingen blijkt dat onze  diabeteszorg een van de beste van Europa is.

De oproep van de Inspectie voor de Gezondheidszorg staat in het vandaag verschenen rapport waarin de IGZ verslag doet van haar onderzoek naar de implementatie van de NDF Zorgstandaard Diabetes. De inspectie concludeert dat zorggroepen aan de slag zijn gegaan, maar dat de implementatie van de zorgstandaard Diabetes nog niet volledig geslaagd is.

 

De NDF is het met die conclusie eens en spreekt tegelijk de verwachting uit dat de inzet vanuit het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD) het proces van implementatie zal versnellen. Binnen het NAD is een uitgebreid ondersteuningsaanbod ontwikkeld dat de implementatie van de Zorgstandaard faciliteert en juist nu ter beschikking komt. In verschillende pilotregio’s wordt hard gewerkt aan het optimaliseren van deze producten. Met name het Individueel Zorgplan Diabetes zal een belangrijke aanjager zijn voor de verdere implementatie van multidisciplinaire diabeteszorg. De geteste en geoptimaliseerde versie komt eind 2012 beschikbaar.

Ondertussen onderneemt de NDF met succes stappen om ook na het NAD, dat medio 2013 wordt afgerond, als koepel de implementatie van de zorgstandaard actief te blijven faciliteren. Inzet daarbij is o.a. om de nu generieke zorgstandaard te vertalen naar zorg op maat, op basis van patientprofielen en dat uit te werken binnen lokale of regionale zorgnetwerken. Dat helpt de lokale zorgverlener meer op weg om ‘zorg conform Zorgstandaard’ te kunnen leveren.

NDF is het eens met de bevindingen van het rapport dat belemmeringen op het gebied van bekostiging en informatie-uitwisseling een vertragend effect hebben op het implementatieproces. Recent nog publiceerde de NDF het rapport ‘Zorginkoop op basis van de NDF Zorgstandaard: knelpunten en oplossingsrichtingen’, met aanbevelingen om problemen op het gebied van diabeteszorginkoop te ondervangen. Op het gebied van informatie-uitwisseling is de NDF actief om nieuwe oplossingen in ontwikkeling te nemen, samen met o.a. Platform Vitale Vaten, Platform Overgewicht Nederland en Nictiz.

De minister van VWS zal in de loop van 2013 het toekomstig beleid ten aanzien van de implementatie van zorgstandaarden presenteren. De NDF ziet voor zichzelf een belangrijke rol daarin weggelegd. Actuele informatie over de mate van implementatie van de NDF zorgstandaard zal gepresenteerd worden tijdens het NAD slotcongres in april 2013.

Bron: NDF

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen