100 ste richtlijn voor huisartsen verschenen

0
168

Vandaag verschijnt de honderdste standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Het onderwerp van deze NHG-Standaard is Buikpijn bij kinderen. Dit betreft een nieuw onderwerp waarover niet eerder richtlijnen zijn gepubliceerd. Deze standaard geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van buikpijn bij kinderen van 4 tot 16 jaar. Ter ondersteuning van de voorlichting bij deze 100 ste NHG-Standaard zijn er ook nieuwe voorlichtingsteksten ontwikkeld. Deze teksten zijn voor het publiek beschikbaar via Thuisarts.nl

De NHG-Standaarden zijn een wetenschappelijke basis van en voor huisartsen waarop zij steeds kunnen vertrouwen in de uitoefening van hun vak. In tijden van vele nieuwe ontwikkelingen in de zorg zijn de standaarden een vast baken in de huisartsenzorg. De standaarden dragen zo bij aan kwalitatief goede, zinnige en zuinige zorg en uiteindelijk aan een optimale zorg voor de patient.

Vernieuwing
Standaarden worden regelmatig herzien om ze te actualiseren naar de laatste stand van de wetenschap. Met het groeiend aantal standaarden wordt het steeds lastiger elke standaard tijdig en volledig te actualiseren. Veel ontwikkelingen hebben echter geen invloed op het dagelijks werk in de praktijk. Toch wil het NHG huisartsen en patienten zo goed mogelijk inlichten over wat er gaande is. Het NHG is daarom bezig het proces van richtlijnontwikkeling te vernieuwen. Er is een volgorde bepaald – gebaseerd op urgentie- waarin de standaarden moeten worden herzien, waarbij tevens een keuze wordt gemaakt welke delen van de standaard moeten worden herzien of dat alleen een nieuwe ‘datumstempel’ volstaat.

Samenwerking
Steeds vaker worden medisch specialisten en andere disciplines in de zorg betrokken bij de ontwikkeling of herziening van een richtlijn. Door standaarden ‘breder’ te ontwikkelen wordt het draagvlak groter en sluit de standaard beter aan op de behoeften vanuit de praktijk.
Daarnaast streeft het NHG naar intensievere samenwerking met patienten en patientorganisaties. Vooral in kwesties waarin het wetenschappelijk bewijs niet eenduidig is, kunnen patientvoorkeuren bepalend zijn voor het beleid. Om deze in kaart te brengen worden diverse methodes gebruikt, zoals focusgroepen en commentaarverzameling via internet.

In het Engels

Het NHG is mondiaal gezien een voorloper in richtlijnontwikkeling voor huisartsen. De Standaarden dekken ongeveer 80% van de problematiek in de huisartsenpraktijk en ze worden door de meeste huisartsen goed gevolgd . Hiermee onderscheidt de Nederlandse huisarts zich van andere landen . Reden genoeg om de richtlijnen ook internationaal te ontsluiten en de Standaarden in het Engels te vertalen. Er zullen 20 standaarden per jaar worden vertaald.

Achtergrond
Het Nederlands Huisartsen Genootschap maakt richtlijnen voor huisartsen gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap op het gebied van veelvoorkomende ziektes, aandoeningen en klachten. In 1989 publiceerde het NHG de eerste Standaard, sindsdien is er bijna elke maand een nieuwe of geactualiseerde Standaard verschenen. Elk jaar verschijnt er een boek met de volledige set aan de op dat moment geldende richtlijnen van het NHG Dit jaar verscheen het Standaardenboek voor het eerst in twee delen, omdat het anders te dik zou worden.. De NHG-Standaarden zijn ook toegankelijk gemaakt voor praktijkassistentes, voor hen is er het boek NHG- Standaarden voor de praktijkassistente. Het NHG zorgt ook onder andere voor voorlichting en scholing richting huisartsen en publiek om de inhoud van de richtlijnen uit te dragen.