Wethouders zijn persoonlijk aansprakelijk als zij zich niet aan het BTP houden

0
949

Een burgemeester of wethouder die zich niet aan de wet houdt, is strafbaar en persoonlijk aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Dat geldt ook, als zij reeds zijn afgetreden. Dat geldt bij overtredingen bij aanbesteding van bouwtrajecten, bij persoonlijke verrijking en bij het niet nakomen van het basistakenpakket (BTP) dat geldt voor de jeugdgezondheidszorg. In dat pakket staat vermeld dat er veertien consulten moeten plaatsvinden met ouders met kinderen van nul tot vier jaar. Ook staat erin omschreven wat er per consult gebeurt. In het verleden is het een paar maal gebeurd, dat een GGD-bestuur dat BTP niet wilde uitvoeren. Van belang is dan dat de Inspectie Jeugdgezondheidszorg een brief schrijft naar de betreffende  burgemeesters en wethouders, waarin zij wijst op het niet nakomen van de wet en op die persoonlijke aansprakelijkheid. Dat kinderen tot in lengte van jaren hun kunnen aanspreken vanwege een niet ontdekte mishandeling of het oplopen van een besmettelijke ziekte, omdat de jeugdgezondheidszorg voor 30% was wegbezuinigd. Zo’n brief werkt. Zeker als die openbaar wordt. Jeugdartsen die van hun bestuur met 30% hun werk moeten terugdraaien, zouden dit feit moeten melden bij de Inspectie. Dit was mijn reactie op het voornemen van een van de GGD-besturen om  30% te bezuinigen op de consultatiebureaus (zie bericht hierboven).

Op 20 september vindt het Julius/NJI/NCJ congres plaats over recente ontwikkelingen in beleid, veld en wetenschap in de Centra voor Jeugd en Gezin en de  jeugdgezondheidszorg. Dan komen die bezuinigingen op de JGZ opnieuw aan de orde bij diverse plenaire sprekers en workshops. Voor meer info klik je hier.