Betere spoedzorg voor patiënt dankzij NTS

0
175

Met behulp van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) kan een hulpverlener die een patient te woord staat snel bepalen hoeveel spoed de vraag heeft en wie de patient het beste kan helpen.  Inmiddels werken circa 25 huisartsenposten en 7 Spoedeisende Hulpafdelingen met de NTS.  Vanaf december 2012 gaat ook een aantal meldkamers ambulancezorg met de NTS aan de slag.

Meldactie NPCF
Tenminste 9000 leden van de Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF) deden in juli 2012 mee aan de Meldactie Spoedzorg. Patienten gaven in deze meldactie hun mening over allerlei onderwerpen die te maken hebben met spoedzorg. De uitkomsten zijn verwerkt in een rapport dat vorige week is uitgebracht door de NPCF. Eén van de conclusies uit het rapport is dat de kwaliteit van de spoedzorg volgens de patienten onvoldoende is.

Wat is het voordeel van NTS?
Uit het onderzoek komt naar voren dat patienten bijvoorbeeld niet altijd weten waar zij met hun spoedvraag terecht kunnen: bij 112, de huisarts of de Spoedeisende Hulp. Eén op de tien patienten komt wel eens met een spoedvraag op de verkeerde plek terecht. Dit hoeft geen probleem te zijn. Ongeacht waar de patient binnenkomt wordt met NTS stap voor stap gekeken naar wat er met de patient aan de hand is en waar deze het beste geholpen kan worden.

Verbetering samenwerking acute zorgorganisaties
De NTS is zowel als digitale applicatie als in een papieren versie leverbaar. Als alle hulpverleners in de keten van de acute zorg met de NTS werken, wordt de onderlinge communicatie tussen hulpverleners bovendien efficienter en makkelijker. Maar het allerbelangrijkst: de patient wordt beter en sneller geholpen.

bron: NTS