V&VN: `Stop met inzet helpenden en zorghulpen bij medicatie’

Laat helpenden en zorghulpen niet langer handelingen met geneesmiddelen verrichten, bepleit Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De beroepsvereniging krijgt zulke verontrustende signalen dat V&VN het tijd vindt voor een duidelijk standpunt over de inzet van helpenden en zorghulpen bij medicatie.

Alle handelingen die met medicatie te maken hebben, zijn volgens V&VN voorbehouden aan medewerkers die daarvoor een passende opleiding tot verzorgende of verpleegkundige hebben gehad. Het gaat daarbij onder andere om complexe en risicovolle handelingen als medicatie uitzetten en toedienen, insuline toedienen, `pufjes’ geven et cetera.

Bezorgd
In 2010/2011 heeft V&VN gesprekken gevoerd met ruim 200 verzorgenden die allen het signaal gaven dat de rol van de niveau 3 opgeleide verzorgende in de ouderenzorg verschuift. Het opleidingsniveau van de medewerkers in de ouderenzorg daalt al jaren.
Uitvoerende taken komen steeds vaker te liggen bij zorgmedewerkers met deskundigheidsniveaus 1 en 2, helpenden en zorghulpen. Via de informatielijn van V&VN komen regelmatig vragen binnen van bezorgde verpleegkundigen en verzorgenden uit alle sectoren, over de inzet van helpenden of zorghulpen voor complexe en risicovolle handelingen.

Signaal
De wettelijke kaders van de Wet BIG en de Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ) vormen geen belemmering voor de inzet van helpenden en zorghulpen bij complexe en risicovolle handelingen. Toch krijgt V&VN dermate verontrustende signalen dat de beroepsvereniging het tijd vindt voor een stevig signaal over de risico’s van de inzet van lager opgeleide medewerkers, met name bij handelingen met geneesmiddelen. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) krijgt regelmatig met de gevolgen van verkeerde toediening van medicatie te maken en zegt het signaal van V&VN te herkennen. De IGZ heeft het onderwerp dan ook opgenomen in haar meerjarenbeleidsplan 2012-2015.

Helderheid
Volgens V&VN geeft het standpunt verpleegkundigen en verzorgenden helderheid over hun eigen rol en die van hun collega’s en helpt het hen de discussie in hun instelling te voeren over de inzet van helpenden en zorghulpen. En vooral over de grenzen aan die inzet.
Bron: Nieuwsbank

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen