St. Antonius Academie start opleiding tot Verpleegkundig Endoscopist

In oktober 2012 start de eerste opleiding tot Verpleegkundig Endoscopist in Nieuwegein. De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging Maag-Darm-Leverartsen (NV-MDL) en V&VN Maag- Darm- Lever.

Vanaf 2013 wordt er geleidelijk een landelijke bevolkingsonderzoek naar darmkanker ingevoerd. De invoering betekent dat Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar elke twee jaar een oproep krijgen om ontlasting in te leveren die gecontroleerd wordt op bloedsporen. Wanneer er bloedsporen gevonden worden kan een inwendig kijkonderzoek, een endoscopie nodig zijn. Tijdens dit onderzoek wordt met behulp van een flexibele slang in de dikke darm gekeken. Verpleegkundig Endoscopisten zullen vanaf 2013 onder supervisie van een MDL-arts endoscopisch onderzoek verrichten.

Tot de doelgroep van de opleiding behoren endoscopieverpleegkundigen die meer dan twee jaar ervaring hebben. Naast reguliere lesdagen zullen er ook opleidingsdagen besteed gaan worden aan simulatietraining. Met behulp van een simulator bekwaamt de verpleegkundige zich in het uitvoeren van het kijkonderzoek. Daarnaast zal de verpleegkundige zich in de praktijk verder moeten bijscholen. Dit vindt altijd plaats onder directe begeleiding van een arts. Om het diploma van Verpleegkundig Endoscopist te krijgen, zal de verpleegkundige tenminste tweehonderd kijkonderzoeken gedaan moeten hebben in de praktijk. In 2013 kunnen ook Verpleegkundig Specialisten zich gaan specialiseren.

De St. Antonius Academie is het opleidingscentrum van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein.


Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen