2e plaats bij ‘Het Beste Patiënteninitiatief’ #NZJ2012 voor Anne-Miek Vroom, Social Consultancy

2e plaats bij ‘Het Beste Patienteninitiatief’ #NZJ2012 voor Anne-Miek Vroom @AnneMiekVroom, Social Consultancy

Drie patienteninitiatieven zijn dit jaar voor het eerst genomineerd voor de Nationale Zorg Jaarprijs (NZJ) van ‘Het Beste patienteninitiatief ’. De prijs is een initiatief van de Nationale Zorg Jaarprijs in samenwerking met MedicalFacts.

Social Consultancy, Anne-Miek Vroom
Door middel van zogenaamde participatory innovation en co-creatie wordt de eindgebruiker, vaak de patient, zoveel mogelijk betrokken bij het ontwerp van een medische interventie. Deze methodiek gaat verder dan patientgericht werken, omdat de patient zelf aan de basis van de interventie staat. De eindgebruiker staat telkens centraal. Vanuit haar achtergrond als medisch socioloog, patientervaring (Anne-Miek lijdt zelf aan de zeldzame aandoening Osteogenesis Imperfecta) en ervaring op het gebied van zorginnovatie, heeft zij een bedrijf opgezet (Social Consultancy) dat deze participartory interventies doorontwikkelt. Deze liggen telkens op het raakvlak van medisch/sociologische wetenschappen en innovatie.

De te ontwikkelen interventie heeft ten doel de kwaliteit van leven van mensen met diverse fysieke aandoening/ziektes te verbeteren. Door middel van het bouwen van een mobiele mindfulness-interventie (APP) komt de training.  plaats –en tijd afhankelijk beschikbaar voor mensen met uiteenlopende klachten. De training zal gerelateerd zijn aan de specifieke aandoening. Toepassing van de Quantified Self geeft participanten inzicht in de behaalde resultaten, wat motiverend kan werken.

Nog niet eerder is er een trainingsapplicatie gebouwd die door middel van digitale co-creatie en tal van functionaliteiten zo specifiek aansluit op de achterban van verschillende, soms zelfs zeldzame, aandoeningen. Eén van de ontwikkelde projecten,  ‘De Kracht vanAandacht’, ligt momenteel ter beoordeling bij Fonds PGO. Naast de samenwerkende patientorganisaties is ook het UMC
St. Radboud een belangrijke partner binnen dit project. Er zal worden samengewerkt met het Radboud Universitair Medisch Centrum voor Mindfulness, dat onder leiding staat van professor A. Speckens.

Het juryrapport luidt als volgt:

Social Consultancy van Anne-Miek Vroom. Met “De kracht van aandacht”

De jury wil Anne-Miek Vroom vooral stimuleren om door te gaan op het ingeslagen pad. Er wordt in het concept uitgegaan van de kracht van de patient zelf. Die krijgt de middelen om zelf aan de slag te gaan. Daarmee wordt de eigen regie van de patient gestimuleerd. Vanuit die benadering mag ook verwacht worden dat er niet alleen “mentaal en fysiek” gezondere patienten ontstaan, zoals al met Mindfulness is aangetoond, maar ook minder een beroep gedaan gaat worden op de zorgverleners.  Hierdoor ontstaat een win-win situatie voor patienten en zorgverleners.

De jury bestond uit drie  leden en een voorzitter:

  • Rene Luigies, zorginnovatiemakelaar Health Valley en redacteur MedicalFacts
  • Alida Budding, redacteur MedicalFacts.nl
  • Sylvia Veereschild, manager Gezondheidszorg HKZ / NEN
  • Janine Budding, juryvoorzitter en directeur MedicalFacts

 

De genomineerde initiatieven zijn onder andere getoetst op criteria patientgerichtheid, toepasbaarheid, professionaliteit en multidisciplinaire samenwerking.

Janine Budding, MedicalFacts: “ De patient moet meer betrokken worden bij het zorgproces. Dus niet vergaderen óver patienten, maar vergaderen mét. Patienten hebben een eigen perspectief dat uitstekende aanknopingspunten geeft om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de kosten te verlagen. De patient is de ervaringsdeskundige bij uitstek om (nieuw) beleid inhoud te geven. Ik verwacht daarom dat de grootste innovaties van de komende decennia geïnitialiseerd zullen worden door patienten en niet door wetenschappers. Bij het kiezen van de genomineerden is veel aandacht besteed aan de tools die nodig zijn om van patienten empowered patienten te maken.”

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen