Veranderingen zorgverzekering 2013

0
293

Ieder jaar zijn er wijzigingen in de basisverzekering. De overheid bepaalt deze wijzigingen. Wij informeren u nu al graag over deze veranderingen die per 1 januari 2013 ingaan.

Brillenglazen voor kinderen jonger dan 18 jaar
Kinderen die een medische indicatie voor lenzen hebben, maar door hun leeftijd nog geen lenzen kunnen dragen, krijgen aanspraak op brillenglazen. De eigen bijdrage zoals die nu geldt voor lenzen, is hierop van toepassing.

Dieetadvisering
In 2013 wordt de dieetadvisering weer opnieuw opgenomen in de basisverzekering. Het betreft dieetadvisering met een medisch doel, op verwijzing van de huisarts of tandarts, voor maximaal drie uren per jaar.

Eigen bijdrage van 25% bij aanschaf van een hoortoestel
Per 1 januari 2013 worden hoortoestellen niet meer volledig vergoed, maar moet u 25 procent van de aanschafkosten zelf betalen. Of dit voor u voordelig is of juist niet, is afhankelijk van de prijs van het hoortoestel dat u nodig heeft.
Voorbeeld bij 1e aanschaf:
Uw hoortoestel kost € 750,-. De maximale vergoeding in 2012 is € 509,50. De eigen bijdrage in 2012 is € 240,50 (namelijk € 750,- minus € 509,50).
De eigen bijdrage in 2013 is 25% x € 750,- = € 175,-. In 2013 bent u dus een lagere eigen bijdrage verschuldigd.

Eigen bijdrage bij ziekenhuisopname
Verzekerden van 18 jaar en ouder gaan een eigen bijdrage betalen van € 7,50 per opnamedag in het ziekenhuis. Dit bedrag is bedoeld ter compensatie van de kosten die thuis ook gemaakt zouden worden. Denkt u aan de maaltijden.

Leeftijdsgrens zorg bij vruchtbaarheidsproblemen
Behandeling van vruchtbaarheidsproblemen wordt niet meer vergoed voor vrouwen van 43 jaar of ouder.

Specialistische GGZ
Voor een psychiatrische behandeling wordt een eigen bijdrage gerekend van 100 of 200 euro. De laagste inkomens ( tot 110% van het minimuminkomen) krijgen deze kosten volledig gecompenseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Stoppen-met-rokenprogramma
In 2013 is het stoppen-met-roken weer onderdeel van de basisverzekering. Het betreft een stoppen-met-rokenprogramma, eenmaal per kalenderjaar, bestaande uit gedragsmatige ondersteuning in combinatie met nicotinevervangers of medicijnen.

Rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen uit de basisverzekering
Vanaf 1 januari 2013 worden rollators, krukken en andere eenvoudige loophulpmiddelen niet meer vergoed. U kunt dan  zelf krukken huren of kopen via een hulpmiddelencentrum (dat vaak dichtbij een ziekenhuis is gevestigd).
Speciaal voor klanten van De Friesland hebben we vanaf medio november een speciale voordeelactie geregeld met het hulpmiddelencentrum. U krijgt hier in november bericht van.

Uitleen van verpleegartikelen
De uitleen van hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik komt in de basisverzekering. Eerder werd dit vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het gaat hier om bijvoorbeeld rolstoelen en hoog/laagbedden voor tijdelijk gebruik.

Verplicht eigen risico verhoogd
Het verplichte eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder wordt verhoogd van € 220,- naar € 350,-. De laagste inkomens (tot 110% van het minimuminkomen) worden via de Zorgtoeslag volledig voor deze verhoging gecompenseerd.

Vrije prijzen tandarts
Vanaf 1 januari 2013 zijn alle zorgverzekeraars en tandartsen weer gebonden aan wettelijke maximumtarieven. Voor zorg verleend door tandartsen, mondhygienisten, orthodontisten en tandprothetici stelt de overheid de tarieven vast. Een behandeling is hierdoor bij alle tandartsen even duur. Voor u betekent dit meer duidelijkheid over uw vergoeding. De vergoeding bedraagt weer 100% of 80% van de behandeling, afhankelijk van uw polis.