TweeSteden ziekenhuis genomineerd voor borstvoedingsprijs

De zorgeenheid Vrouw & Kind van het TweeSteden ziekenhuis is genomineerd voor de borstvoedingsprijs van de Samenwerkende Borstvoedingorganisaties (SBO). De prijs is voor de organisatie/instelling voor de beste inzet voor borstvoeding. De deelnemers aan het vijfde congres van de SBO in De Reehorst in Ede kiezen op 25 september de organisatie die naar hun idee de prijs verdient.

Waarom Zorgeenheid Vrouw & Kind van het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg de SBO-prijs verdient

In april 2008 behaalden de kraamafdeling en de afdeling neonatologie (nu Zorgeenheid Vrouw & Kind) van het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg het WHO/UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding. Er was slechts één aanbeveling in de eindrapportage in 2008 en op alle andere vuistregels was een goede tot zeer goede score behaald.

2stedenzkh.jpgIn 2011 heeft het verplichte eerste reassessment plaatsgevonden. Dit reassessment van de Zorgeenheid Vrouw & Kind liet zien dat er volgens de Internationale Criteria geen verbeterpunten zijn. Dit is een groot compliment waard!
In de afgelopen vier jaren is gewerkt aan verdere verbetering van het borstvoedingbeleid en dat heeft geresulteerd in een nieuwe manier van werken op de Zorgeenheid Vrouw & Kind, waarin alle onderdelen van de kraamafdeling (de verloskamers en de afdeling neonatologie) zijn opgegaan. De protocollen van de verschillende afdelingen zijn samengevoegd tot één nieuw protocol; er is een apart voedingsprotocol.
Jacqueline van den Berg, lactatiekundige in het TweeSteden ziekenhuis, is trots op de nominatie en roemt vooral het team van Vrouw & Kind. ‘Het is fijn om dingen samen te doen met de klant als het middelpunt: de pasgeborene.’

Wat maakt het TweeSteden ziekenhuis met betrekking tot de borstvoeding zo bijzonder?

Allereerst de grondlegger Ina van Gerwen die naar het voorbeeld in het Charité in Berlijn de aanzet heeft gegeven tot het Moeder- en Kindcentrum in Tilburg. Het gevolg is dat een (zieke) moeder en een (ziek) kind niet gescheiden worden. Ook een partner mag uiteraard blijven slapen’, legt Van den Berg uit.

Als één van de weinige ziekenhuizen in Nederland heeft het TweeSteden ziekenhuis de mogelijkheid om op de eigen kamer samen verpleegd te worden. Moeder en kind worden zo veel mogelijk door dezelfde verpleegkundigen verzorgd om de zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het is één afdeling, waar neonatologieverpleegkundigen en kraamverpleegkundigen samenwerken. De benodigde zorg rond moeder en kind bepaalt welk specialisme de betreffende kamer krijgt toegewezen.

Van den Berg: ‘De ouders ervaren deze zorg als heel bijzonder, terwijl de medewerkers het eigenlijk inmiddels al gewoon vinden. Ook de gastteammedewerkers zijn in hun werk rondom de voeding goed op de hoogte: dat is iets om super trots op te zijn. Er komt van veel kanten lof over de lactatiekundigen, zowel van de artsen en de verpleegkundigen als van de ouders. De leiding heeft veel aandacht voor borging van het beleid.’

Het personeel is goed gemotiveerd en deskundig. De medewerkers zijn enthousiast en vertellen gedreven over hun ervaringen. Er is veel aandacht voor borstvoeding. ‘Ook de kinderartsen, verloskundigen en gynaecologen spreken zich er duidelijk en positief over uit. Op de verloskamers is huid op huid contact de norm: juist ook na een keizersnede. Ze geven aan veel voordelen te zien in de manier waarop de zorg nu gegeven wordt.’

Eén van de gynaecologen vertelt dat ze na een sectio zeer positieve effecten ziet op de moeder, als de baby op de operatiekamer bij haar kan blijven. Dit gebeurt bij alle geplande sectio’s, maar ook probeert men, als de situatie het toelaat, moeder en baby niet te scheiden na een spoedsectio.

Ook de medewerkers die kolven, worden actief ondersteund. Dit zorgt voor een groter draagvlak voor de borstvoeding vanuit de werkvloer. Ook zij kunnen de lactatiekundige consulteren en krijgen sinds enkele weken het gloednieuwe boekje Borst en Baan van Danielle Schaffelaars & Kenniscentrum Borstvoeding overhandigd.

Deskundigheid en trots

Het TweeSteden ziekenhuis laat zien wat bereikt kan worden met inzet, deskundigheid en een positieve attitude. ‘Natuurlijk hopen we tijdens het congres van de Samenwerkende Borstvoedingsorganisaties tot winnaar gekroond te worden. Sowieso is de nominatie voor de borstvoedingsprijs een mooie waardering voor wát we allemaal doen. Heel het ziekenhuis is trots.’

Recente artikelen