Voedselveiligheid verbeterd: EU stelt lijst van goedgekeurde aromast..

Aromastoffen in levensmiddelen worden in de toekomst nog veiliger en transparanter dankzij twee nieuwe wetgevingsteksten die vandaag door de Commissie zijn aangenomen. Enkel de aromastoffen op de goedgekeurde lijst worden toegelaten voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

Aromastoffen worden gebruikt om de smaak en/of de geur van levensmiddelen te veranderen en worden al lang op een veilige manier toegepast bij een uitgebreid gamma levensmiddelen, zoals frisdranken, suikerwerk, ontbijtgranen, gebak en yoghurt. Nu zijn ze ook beoordeeld op EU-niveau.

“Dankzij de voortdurende inspanningen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en andere wetenschappelijke instellingen verbetert deze wetgeving inzake aromastoffen de transparantie van informatie zowel voor de burgers als voor het bedrijfsleven aanzienlijk. Alle betrokken partijen kunnen gemakkelijker opzoeken welke aromastoffen in levensmiddelen precies mogen worden gebruikt”, zo verklaarde commissaris voor Gezondheid en Consumentenbeleid John Dalli.

Deze twee nieuwe wetgevingsteksten verduidelijken en harmoniseren het gebruik van aromastoffen in de eengemaakte markt:
* de eerste verordening^1 stelt een voor de gehele EU geldende lijst van voor gebruik in levensmiddelen toegelaten aromastoffen vast en is van toepassing met ingang van 22 april 2013, wat de levensmiddelenindustrie in de EU de tijd geeft om zich aan de nieuwe regels aan te passen; alle aromastoffen die niet in de lijst voorkomen, zijn na een overgangsperiode van 18 maanden verboden;
* de tweede verordening^2 gaat over overgangsmaatregelen voor andere aroma’s zoals aroma’s uit non-foodproducten en is van toepassing met ingang van 22 oktober 2012.

De nieuwe lijst bevat meer dan 2 100 toegelaten aromastoffen. Daarnaast blijven 400 andere stoffen op de markt tot de EFSA de beoordeling ervan heeft afgerond. Deze stoffen worden al geruime tijd gebruikt en zijn door andere wetenschappelijke instellingen reeds veilig bevonden.

Meer transparantie
De nieuwe regels leiden tot meer duidelijkheid en transparantie. De toegelaten toepassingen van aromastoffen worden opgenomen per categorie levensmiddelen waaraan zij mogen worden toegevoegd. De transparantie verbetert doordat de lijst tevens beschikbaar is in een onlinegegevensbank, waardoor de consumenten, de levensmiddelenindustrie en de nationale keuringsdiensten voor levensmiddelen gemakkelijk kunnen nagaan welke aromastoffen voor levensmiddelen zijn toegelaten.

Voorwaarden voor de goedkeuring van aromastoffen

Een aromastof kan slechts worden goedgekeurd als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

* volgens de beschikbare wetenschappelijke gegevens levert de stof bij de voorgestelde hoeveelheden geen gevaar voor de gezondheid van de consument op;

* de consument wordt er niet mee misleid.

Bij de goedkeuring van aromastoffen kan ook rekening worden gehouden met andere relevante factoren, bijvoorbeeld ethische overwegingen, tradities en het milieu.

Handhaving
De nationale handhavingsautoriteiten moeten waarborgen dat levensmiddelen die niet-goedgekeurde aromastoffen bevatten uit de markt worden verwijderd. Zij moeten tevens de Europese Commissie en de andere lidstaten van de betrokken stof in kennis stellen via het systeem voor snelle waarschuwingen over levensmiddelen en diervoeders (Rapid Alert System for Food and Feed – RASSF) .

Achtergrond
De lijst van goedgekeurde aromastoffen is een belangrijke stap bij de toepassing van de kaderverordening^3 die in december 2008 werd vastgesteld. Aromastoffen moeten veilig zijn en mogen de consument niet misleiden.

Meer informatie:
ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Gegevensbank waar de lijst kan worden geraadpleegd: https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FFL
MEMO/12/723
Contact:
Frédéric Vincent             (+32 22987166)
Aikaterini Apostola             (+32 22987624)

^1 :
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 872/2012 van de Commissie tot vaststelling van de lijst van aromastoffen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad, tot opname van die lijst in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1565/2000 van de Commissie en Beschikking 1999/217/EG van de Commissie.

^2 :
Verordening (EU) nr. 873/2012 van de Commissie betreffende overgangsmaatregelen inzake de EU-lijst van aroma’s en uitgangsmaterialen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008.

^3 :
Verordening (EG) nr. 1334/2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingredienten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen.