Vaatchirurgie ook geschikt voor patienten op leeftijd

Oudere patienten kunnen in de meeste gevallen nog steeds in aanmerking komen voor vaatchirurgie. Een gevorderde leeftijd is geen reden om af te zien van verdere behandeling, blijkt uit het onderzoek van Robert Pol.

De levensverwachting is in de westerse wereld de afgelopen decennia enorm gestegen. Er komen dus steeds meer ouderen, die echter ook steeds vaker gezondheidsklachten hebben. Ook het aantal ouderen met hart- en vaatziekten neemt toe. Daarom is het van toenemend belang te onderzoeken of vaatoperaties ook op gevorderde leeftijd kunnen worden uitgevoerd.

In zijn proefschrift toont Pol aan dat oudere patienten in veel gevallen nog steeds uitstekend in aanmerking komen voor vaatchirurgie. De uitkomst van een vaatchirurgische behandeling is vergelijkbaar met die van jongere patienten en de kwaliteit van leven blijft behouden, zo toont de promovendus aan. Ook draagt het onderzoek bij aan het inzicht in de oorzaak van het zogenoemd `postoperatief delier’. Dit is een veel voorkomende complicatie die bij ongeveer 11-24% van de oudere patienten optreedt na een chirurgische ingreep. Een delier leidt tot een langere ziekenhuisopname, hogere medische kosten, blijvende functionele achteruitgang en zelfs overlijden. De resultaten in dit proefschrift kunnen helpen een postoperatief delier beter te voorspellen of zelfs te voorkomen.

Promotie: dhr. R.A. Pol, 10-10-2012 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Outcome after vascular surgery in the ageing

Promotor(s): prof.dr. C.J.A.M. Zeebregts

Faculteit: Medische Wetenschappen

Vaatchirurgie ook geschikt voor patienten op leeftijd

bron: RUG/Agenda
Nieuwsbank