Ziekenhuis Bernhoven start met regionaal kinderallergiecentrum

In oktober 2012 is, op de Osse locatie van het Bernhoven ziekenhuis, een regionaal kinderallergiecentrum van start gegaan. Dat betekent dat er speciale spreekuren plaatsvinden voor kinderen met hooikoorts, voedselallergie en eczeem. Deze spreekuren worden gecombineerd met het al bestaande astmaspreekuur. Kracht van het centrum is de multidisciplinaire samenwerking tussen de kinderarts, KNO-arts, dermatoloog en oogarts. Bovendien heeft het ziekenhuis in de persoon van Petra Kentie een verpleegkundig specialist kinderallergie aangetrokken. Behalve de artsen werken in dit multidisciplinaire team ook de kinderlongverpleegkundige en de kinderdiëtisten met elkaar samen.

Behoefte is groot
Kinderarts Gordon Slabbers merkte aan de vele vragen op zijn spreekuur dat er grote behoefte was aan specifieke aandacht voor kinderallergie. Allergiegeassocieerde aandoeningen komen steeds meer voor en veel ouders vermoeden dat hun kind een allergie heeft. Daarom ging hij zich in dit onderwerp specialiseren en liep zes maanden stage op de afdelingen kinderallergologie en kinderlongziekten in het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis, onderdeel van het UMC Utrecht. Want het onderzoek en de behandeling van allergieën vereisen kennis en ervaring.

“Doordat we steeds hygiënischer zijn gaan leven, is onze weerbaarheid juist afgenomen en blijken allergieën juist toe te nemen”, legt Gordon Slabbers uit. “Slechts een klein percentage kinderen blijft allergisch voor bepaalde zaken.” Overigens is er lang niet altijd sprake van allergie. “Bij ongeveer twaalf procent blijkt dat de klachten niet op allergie terug te wijzen zijn. De klachten lijken op een allergische reactie, maar verrichten we een zogenoemde provocatietest voor bijvoorbeeld koemelk, dan blijkt er geen sprake van allergie te zijn. Wat het wel is geweest, is vaak niet te achterhalen. Meestal zien we dat wat dan een allergische reactie genoemd wordt, rond het vierde levensjaar, soms zelfs eerder als het ware uitblust. Ook erfelijke aanleg (allergische ouders) speelt een rol. Uiteindelijk blijft maar een kleine groep van twee tot drie procent over die hun leven lang met een bepaalde allergie rekening moeten houden”, leggen arts en verpleegkundig specialist uit.

Naast de spreekuren van de kinderarts houdt de verpleegkundig specialist eveneens spreekuur voor hooikoorts, voedselallergie en eczeem. Er kan onder andere bloedonderzoek worden verricht, er zijn zelfmanagementtrainingen en op de kinderdagbehandeling kunnen provocatietesten worden uitgevoerd. Samen met de dermatologie is gestart met een kindereczeemspreekuur. Ouders kunnen in het kinderallergiecentrum terecht na verwijzing van hun huisarts of specialist. Het kinderallergiecentrum van ziekenhuis Bernhoven is uniek in deze regio en heeft een regionale functie. De spreekuren vinden plaats iedere donderdag op de kinderpolikliniek van de locatie Oss.

Naast de spreekuren van de kinderarts houdt de verpleegkundig specialist kinderallergie aparte spreekuren voor hooikoorts, voedselallergie en eczeem. De spreekuren in het kader van kinderallergie vinden iedere donderdag plaats op de polikliniek kindergeneeskunde, locatie Oss.

Bron: Bernhoven ziekenhuis

Recente artikelen