Masterclass Geïntegreerde Eerstelijnszorg start op 9 januari

Tien grote ontwikkelingen komen eraan voor de eerste lijn: 1. Er is nauwelijks geld beschikbaar voor versterking van de eerste lijn  2. Er komen meer patienten vragen om hulp, niet alleen door vergrijzing en de groei van het aantal chronische zieken maar ook door bezuinigingen op de tweede lijn 3. Het elektronische patientendossier, de digitale communicatie en hulpverlening gaan versneld door 4. De bestaande betaalmethoden worden vervangen door populatiegebonden bekostiging en shared savings regelingen voor de zorg aan chronische zieken 6. Ziekenhuizen willen anderhalfdelijns klinieken openen in wijk en buurt 7. Screening, zelfmanagement bevordering en preventie leiden tot nieuwe samenwerking met gemeenten 8. Vele partners uit ouderenzorg, tweede lijn en Centra voor Jeugd en Gezin zoeken samenwerking met de eerste lijn 9.  Er komt een revival van eerstelijns kernteams ofwel hometeams van huisartsen, apothekers, psychosociale hulpverleners  en wijkverpleegkundigen zoals in de jaren zeventig bestonden 10. De Governance van de eerste lijn op basis van kwaliteits- en doelmatigheidsindicatoren gaat toenemen.

Deze tien ontwikkelingen hangen met elkaar samen en zijn niet te regisseren of te timen. Zij doen een groot beroep op leidinggevende capaciteiten van ervaren professionals, beleidsmedewerkers en directeuren in en rond de eerste lijn. Wat deze professionals nodig hebben is een theoretisch en internationaal referentiekader om te beoordelen welke ontwikkelingen zij op welk moment moeten stimuleren dan wel afremmen.  Bovendien moeten zij vanuit hun werkervaringen beleidsinstanties zoals NZa, ZN en VWS kunnen adviseren over te introduceren wet- en regelgeving.   In de Masterclass Geïntegreerde Eerstelijnszorg die 9 januari start wordt veel kennis overgebracht en gedeeld om de genoemde tien ontwikkelingen te begrijpen en te plaatsen in een theoretische, wetenschappelijke en internationale context.
Ben jij geïnteresseerd in recente ontwikkelingen in de geïntegreerde eerstelijnszorg, schrijf je dan in voor deze boeiende masterclass. Voor meer informatie over deze masterclass klik hier of neem contact op met coördinator en Julius onderzoeker robdeleeuw@umcutrecht.nl

Guus Schrijvers