VitalHealth en InfinitCare werken samen aan zorgeloze SBG-aanlevering

Benchmarken is een middel om prestaties van verschillende zorgaanbieders te vergelijken. Voor GGZ instellingen een toegevoegde waarde om te onderzoeken hoe behandelresultaten van de instelling zich verhouden tot het landelijk gemiddelde.

Stichting Benchmark GGZ (SBG) verzamelt deze data met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren binnen de GGZ in Nederland. Omdat het aanleveren van deze data voor veel GGZ instellingen een behoorlijke uitdaging is, hebben VitalHealth Software en InfinitCare hun systemen geïntegreerd om de GGZ instellingen te ontzorgen.

Het kost GGZ instellingen doorgaans veel tijd, geld en inspanning om data voor SBG te verzamelen. Dit kan voor vertraging zorgen bij de aanlevering van de data met alle daaruit voortvloeiende financiele en organisatorische consequenties. Door de integratie van VitalHealth QuestManager met de aanlevermodule van InfinitCare wordt de GGZ instelling volledig ontzorgd bij deze aanlevering en kan tijdigheid en volledigheid worden gewaarborgd. Bovendien is er geen afhankelijkheid van de EPD leverancier doordat de aanlevermodule overweg kan met bestanden uit het DBC Informatie Systeem (DIS-bestanden).

Deze geïntegreerde oplossing geeft de GGZ-instelling daarnaast direct overzichtelijke rapportages ten aanzien van de kwaliteit van de EPD en ROM data. Ook geeft het inzicht in het responspercentage van de aanlevering. Op die manier hebben GGZ-instellingen direct inzicht in de voortgang van de overeengekomen (SBG) meetdoelstellingen.

Jos Govers, hoofdbehandelaar bij Impegno zegt hierover “Routine Outcome Monitoring is een cruciaal onderdeel binnen de bedrijfsvoering van Impegno. De gegevens worden gebruikt door de behandelaren en het management ter verantwoording en verbetering van onze behandelingen. Benchmarken is een logische volgende stap die door de samenwerking tussen VitalHealth en InfinitCare snel en soepel afgerond wordt.”