Nieuwe diabetes type 2 combinatiebehandeling Jentadueto®

Array

Nieuwe tweemaal dagelijkse diabetesbehandeling in 1 tablet voor volwassenen  is vanaf heden  – volledig vergoed – beschikbaar in Nederland

Boehringer Ingelheim en Eli Lilly Nederland zijn verheugd dat Jentadueto®, stofnaam linagliptine/metformine, vanaf heden in Nederland beschikbaar is voor volwassenen met diabetes type 2. Linagliptine/metformine is een combinatiepreparaat van linagliptine en metformine en wordt voor de geldende indicaties volledig vergoed binnen het Geneesmiddelen Vergoedings Syteem (GVS), zodat een patient hiervoor geen eigen bijdrage verschuldigd is.

Linagliptine/metformine is op doktersrecept beschikbaar ter verbetering van de bloedsuikerwaarden voor gebruik bij volwassenen met diabetes type 2, die onvoldoende zijn gereguleerd met dieet en lichaamsbeweging in combinatie met de maximale dosis van metformine of sulfonylureum of een combinatie hiervan. Daarnaast kan het ook worden voorgeschreven aan patienten die al behandeld worden met linagliptine en metformine.

“Voor mensen met diabetes type 2, die vaak  verschillende medicatie gebruiken, bevordert Jentadueto het dagelijks gebruiksgemak omdat de aparte medicatie tot 1 tablet is gereduceerd”, aldus dr. Roel Hoogma,  internist-endocrinoloog verbonden aan het  Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. Linagliptine/metformine is vanaf heden -op doktersrecept- verkrijgbaar in de apotheek in twee sterktes, te weten de 2,5mg linagliptine/850mg metformine en de 2,5mg linagliptine/1000mg metformine filmomhulde tablet.

Over linagliptine/metformine
Uitkomsten van medisch wetenschappelijk onderzoek laten een statistisch significante HbA1c verlaging zien van – 1,7% bij tweemaal daags gebruik van linagliptine2,5mg/metformine 1000mg , 2x daags in vergelijking met placebo en tonen aan dat het  een effectieve behandeling is met een goed verdraagbaar bijwerkingenprofiel.

In gerandomiseerd dubbel blind placebo gecontroleerd onderzoek werden 791 patienten met diabetes type 2, die onvoldoende waren gereguleerd met uitsluitend dieet en lichaamsbeweging, tweemaal daags behandeld met een combinatie van 2.5 mg linagliptine/1.000 mg metformine met als uitkomst:

•             Statistisch significante HbA1c reductie van -1.7 %;

•             statistisch significante reductie in nuchtere bloedglucose  van -60 mg/dL.

De goedkeuring door de Europese Registratie Autoriteit (EMA) van linagliptine/metformine is gebaseerd op medisch wetenschappelijk onderzoek waarin linagliptine en metformine als aparte medicatie werd toegediend.  In klinisch onderzoek werden weinig bijwerkingen waargenomen.

Linagliptine/metformine  liet in klinisch onderzoek geen verhoging van lichaamsgewicht zien.

bron: Operatiefarma nl

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen