SP, GroenLinks en PvdA agenderen rapport misbruik in jeugdzorg

De SP, GroenLinks en PvdA-statenfracties in Gelderland willen het `rapport Samson’ over misbruik in jeugdzorginstellingen op de agenda van Provinciale Staten zetten. De partijen wil tijdens de commissie LCJ (Landelijk gebied, cultuur en jeugdzorg) met de gedeputeerde van gedachten wisselen over de bevindingen uit het rapport, over wat de provincie in het verleden heeft ondernomen en wat er nu gaat gebeuren.

Op 8 oktober is het rapport over misbruik in jeugdzorginstellingen verschenen. Het betreft misbruik van kinderen, die vanwege een onveilige thuissituatie op last van de rechter in het kader van de kinderbescherming uit huis werden geplaatst en werden toevertrouwd aan het gezag en de zorgen van de overheid. Dit betreft ook de zorg voor jeugdigen die valt onder verantwoordelijkheid van de provincie.

SP-Statenlid en initiatiefnemer Agnes Lewe: ‘Gedeputeerde Traag heeft naar aanleiding van dat rapport op 8 oktober 2012 een extra mededelingenbrief naar de commissie LCJ gestuurd. Wij willen deze brief agenderen voor de commissievergadering van 24 oktober 2012 omdat we met haar van gedachte willen wisselen over het rapport, de Gelderse inzet tot nu toe en mogelijke vervolgstappen.’

bron: SP Gelderland