Professioneel Patiëntencoach worden? Kom naar de introductiemiddag!

Stichting Tinkerbell Patientencoach, die onlangs de prijs voor het beste Patienteninitiatief won bij de Nationale Zorgjaarprijs, start in januari 2013 met een nieuwe opleiding van zeven dagen tot patientencoach.

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de zorg, of er ervaring mee hebben en graag een bijdrage willen leveren aan verbetering van de positie van de patient in gesprek met zorgverleners. De opleiding is gericht op het werken als zelfstandig professional. Meer informatie over de opleiding is te vinden op de website: www.stichtingtinkerbell.nl.

Omdat het om een  opleiding gaat voor een nieuw beroep, verzorgt Stichting Tinkerbell een introductiemiddag. U maakt kennis met de trainers en de voorzitter van het bestuur en u proeft de sfeer waarin de opleiding gegeven wordt. Ook kunt u  vragen stellen. U gaat zéker met nieuwe inspiratie naar huis.

De introductiemiddag vindt plaats op 15 november van 13.30 -16.30 bij De Droom van Zwolle, Koestraat 35 te Zwolle. Opgeven voor deze middag kan tot 10 november, door middel van het overmaken van € 30 op rekening 1.560.560.70 t.n.v. Stichting Tinkerbell Patientencoach, o.v.v. “introductiemiddag” en uw telefoonnummer.

Chantal Geertman, Klachtenportaal Zorg

De route van mijn werkzame leven is gestart aan bed, als directe zorgverlener. Mijn werkgebieden wisselden van het verpleeghuis, de wijk, zorg voor mensen met een beperking en psychiatrie. Op de Nederlandse Antillen werkt ik voor het eerst als zelfstandig verpleegkundige en wist dat ik me wilde ontwikkelen als ondernemer.

Ik besloot een HBO opleiding te volgen waarmee ik zowel binnen als buiten de zorg kon werken Hoger Management. Terug in Nederland was ik naast "student"een zzp'er in de zorg met ambitie. Mijn doel was om zelfstandigen in de zorg op weg te ondersteunen met de ondernemerskant en het "zorgen voor jezelf".

Naast het uitwerken van mijn onderneming werd ik docente en gaf met veel plezier les en stagebegeleiding aan volwassenen wie een verkorte MBO opleiding volgden tot zorgverlener.

Het werd tijd om niet meer in opdracht van te werken en rondde de lopende opdrachten af.

Schreef en gaf trainingen en boekjes voor zelfstandigen in de zorg. De trainingen werden altijd aangepast op de behoefte van de deelnemers, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat Klachtenportaal Zorg is opgericht.

Tijdens de trainingen werd steeds duidelijker dat er weinig tot geen kennis was over het omgaan met klachten en de verplichte klachtenregeling in de zorg. Behalve de onbekendheid boden de bestaande regelingen te weinig service voor teveel geld.

De klachtenregeling voor zelfstandigen in de zorg, was een onderdeeltje van mijn eerste ondernemingsplan. Klachtenportaal Zorg is nu een erkende klachtenregeling. Met een sterk team ondersteunen we cliënten en zorgaanbieders op het moment dat ze er samen niet meer uitkomen. De procedure loopt van bemiddeling tot het desgewenst voorkomen voor de klachtencommissie.

Met Klachtenportaal Zorg heb ik mijn plek gevonden binnen de zorgsector

Recente artikelen