Relatiegeschenk “Zorg, een positief verhaal”

Array

Zorg Positief gelooft dat er in de zorg mooie en unieke ervaringen worden opgedaan. Zorgverleners en hun bijzondere ervaringen verdienen aandacht.

Zorgverleners zijn gaan werken in de zorg vanuit een ideaal of een passie, daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor anderen. Ze verzorgen, ondersteunen en begeleiden mensen in vaak moeilijke periodes in het leven. Met een zorgverlener worden verhalen gedeeld die voor de buitenwereld onzichtbaar blijven.

Het boek “Zorg, een positief verhaal!” is een verzameling van bijzondere ervaringen van zorgverleners uit verschillende werkvelden. Ieder verhaal geeft de waarde van werken in de zorg weer. Dat maakt het een gepast cadeau voor:

  • Diplomering
  • Kerstpakketten
  • Blijk van waardering aan collega’s en medewerkers.
  • Dag van de verpleging

Instellingen bieden we de mogelijkheid om een uitgave te maken met enkel positieve verhalen uit de eigen organisatie!
Voor contact, een boek, vragen en informatie www.zorgpositief.nl [email protected]

Chantal Geertman, Klachtenportaal Zorg

De route van mijn werkzame leven is gestart aan bed, als directe zorgverlener. Mijn werkgebieden wisselden van het verpleeghuis, de wijk, zorg voor mensen met een beperking en psychiatrie. Op de Nederlandse Antillen werkt ik voor het eerst als zelfstandig verpleegkundige en wist dat ik me wilde ontwikkelen als ondernemer.

Ik besloot een HBO opleiding te volgen waarmee ik zowel binnen als buiten de zorg kon werken Hoger Management. Terug in Nederland was ik naast "student"een zzp'er in de zorg met ambitie. Mijn doel was om zelfstandigen in de zorg op weg te ondersteunen met de ondernemerskant en het "zorgen voor jezelf".

Naast het uitwerken van mijn onderneming werd ik docente en gaf met veel plezier les en stagebegeleiding aan volwassenen wie een verkorte MBO opleiding volgden tot zorgverlener.

Het werd tijd om niet meer in opdracht van te werken en rondde de lopende opdrachten af.

Schreef en gaf trainingen en boekjes voor zelfstandigen in de zorg. De trainingen werden altijd aangepast op de behoefte van de deelnemers, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat Klachtenportaal Zorg is opgericht.

Tijdens de trainingen werd steeds duidelijker dat er weinig tot geen kennis was over het omgaan met klachten en de verplichte klachtenregeling in de zorg. Behalve de onbekendheid boden de bestaande regelingen te weinig service voor teveel geld.

De klachtenregeling voor zelfstandigen in de zorg, was een onderdeeltje van mijn eerste ondernemingsplan. Klachtenportaal Zorg is nu een erkende klachtenregeling. Met een sterk team ondersteunen we cliënten en zorgaanbieders op het moment dat ze er samen niet meer uitkomen. De procedure loopt van bemiddeling tot het desgewenst voorkomen voor de klachtencommissie.

Met Klachtenportaal Zorg heb ik mijn plek gevonden binnen de zorgsector

Recente artikelen