Bouw zorgvoorziening in Alteveer van start

De contouren van de kleinschalige woon-zorgvoorziening voor ouderen annex wijksteunpunt beginnen zich af te tekenen in wijk Alteveer te Ommen. Half september is de bouw van start gegaan. De Saxenburgh Groep zal in het nieuwe gebouw zorg aanbieden, woningstichting de Veste is eigenaar van de gebouwen en opdrachtgever voor de bouw. De gemeente Ommen steunt en subsidieert het wijksteunpunt.

Als alles volgens planning verloopt, staat volgend jaar net na de zomer een fraai nieuw gebouw voor ouderenzorg aan de Haarsweg in Ommen, tussen basisschool ‘Het Palet’ en kinderopvang ‘Kwibus’ van Landstede. De werkzaamheden zijn sinds half september in volle gang. Met de bouw van deze voorziening is een investering van woningstichting de Veste gemoeid van € 5.700.000.

In dit pand zal de Saxenburgh Groep zorg bieden aan ouderen met dementiezorg. Deze zorg wordt  kleinschalig ingericht in zes groepswoningen met elk zeven bewoners en één groepswoning met zes bewoners. Het gebouw telt twee bouwlagen en krijgt in totaal 48 ruime appartementen met eigen sanitair en een gezamenlijke huiskamer voor elke woongroep. Op de begane grond komen vier groepswoningen, op de eerste verdieping drie. Op de eerste verdieping zal tevens een wijksteunpunt met terras komen. In een wijksteunpunt kunnen mensen elkaar ontmoeten en deelnemen aan allerlei activiteiten.

Wijksteunpunt
De realisatie van wijksteunpunten past geheel binnen de plannen van de gemeente Ommen om woonservicegebieden in te richten. Mensen kunnen mede hierdoor langer zelfstandig thuis blijven wonen met voldoende voorzieningen in en om huis. Wijksteunpunten kunnen ook bijdragen aan het voorkomen cq verminderen van eenzaamheid. Onderzoek van de GGD (2010) heeft uitgewezen, dat 42% van de Ommer bevolking van 65 jaar en ouder zich (matig) eenzaam voelt.

In woon-zorgcomplex Nijenhaghen is reeds een wijksteunpunt ingericht.  Komende maanden zal bewoners van de wijk Alteveer gevraagd worden waaraan zij op dat vlak behoefte hebben.

Tijdelijke huisvesting
In eerste instantie zal de nieuwe voorziening in Alteveer dienen voor de opvang van 48 mensen vanuit Zorgcentrum Oldenhaghen, dat geheel afgebroken wordt. Uiterlijk 2014 zal een compleet nieuw Zorgcentrum Oldenhaghen verrijzen op de huidige locatie. “In Oldenhaghen zijn nu nog 112 kamers en zeven voor tijdelijk verblijf. Dat worden in de nieuwbouw 70 appartementen. Vandaar dat er bewoners gaan verhuizen van Oldenhaghen naar Alteveer. Voor de andere bewoners van Oldenhaghen zijn we druk bezig met het regelen van tijdelijke huisvesting. Binnenkort hopen we daar meer duidelijkheid over te hebben. Zeker is, dat de mensen niet naar een andere gemeente hoeven te verhuizen, ze blijven in hun eigen vertrouwde Ommen. Nieuwe aanmeldingen voor opname in Oldenhaghen kunnen dan ook gewoon blijven komen. Tijdens alle bouwwerkzaamheden zorgen wij voor goede vervangende huisvesting,” aldus gebiedsmanager Riekie Koopman van de Saxenburgh Groep. Na afronding van alle bouwwerkzaamheden zal Alteveer geleidelijk aan de bestemming van dementiezorg krijgen.