Long Alliantie biedt Tweede Kamer actieplan chronische longziekten

Vooraankondiging: 23 oktober 2012: Tweede Kamer bespreekt Trendbreuk
Ruim een miljoen Nederlanders hebben een chronische longziekte. Dit zorgt jaarlijks voor veel ziektelast, leed, 35.000 sterfgevallen, 3 miljard euro zorgkosten en 1 miljard euro kosten door arbeidsverzuim. En als we niets doen: dan neemt het aantal longpatienten de komende jaren nog verder toe, met alle gevolgen van dien.

Daarom moet er een TRENDBREUK komen met minder longpatienten, minder ziektelast, minder leed, minder zorgkosten en minder arbeidsverzuim. Het lijkt utopie maar het is te realiseren door het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten.

Op dinsdag 23 oktober om 13.30 uur in de Central Hal van de Tweede Kamer ontvangen de leden van de Tweede Kamer een petitie van de Long Alliantie Nederland over het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten. Tijdens de bijeenkomst staat centraal HOE de trendbreuk te realiseren en WAT de politiek moet doen.

De Long Alliantie Nederland is de federatieve vereniging in Nederland op het gebied van chronische longziekten. De 35 lidorganisaties van de Long Alliantie Nederland zijn longpatientenverenigingen, beroeps- en brancheverenigingen, zorgverzekeraars, bedrijven, fondsen, expertisecentra en andere organisaties die zich richten op de preventie en zorg bij chronische longziekten: www.longalliantie.nl

bron: APS