ikbenbuitengewoon.nl: internetplatform voor detectie specifiek gedrag

Array

Gedragpunt en CASE Builders hebben een internetplatform ontwikkeld dat kan duiden of er bij een jongere sprake zou kunnen zijn van specifiek gedrag zoals autisme, adhd, odd of een angststoornis.

Er zijn onderzoeken die aangeven dat ongeveer 5 procent van de jongeren een gedragsspecialiteit heeft. Omdat het ‘speciaal’ zijn van deze jongeren niet altijd wordt onderkend binnen onderwijs en jeugdzorg, worden deze jongeren vaak geconfronteerd met onbegrip en afwijzing. Het tijdig onderkennen van speciaal gedrag bij jongeren biedt nieuwe kansen voor begeleiding en onderwijs. Immers, jongeren met een speciaal gedrag beschikken vaak over kwaliteiten en talenten die bij een juiste begeleiding en aangepast onderwijs tot onvermoede resultaten kunnen leiden.

Door Gedragpunt en CASE Builders zijn persoonlijkheids- en competentietesten ontwikkeld, die geschikt zijn voor mensen met specifiek gedrag. Vraagstelling en rapportages zijn geheel afgestemd op deze doelgroep. De testen worden online afgenomen via het internetplatform www.ikbenbuitengewoon.nl en resulteren in een uitslag die in hetzelfde platform onmiddellijk gematcht kan worden met profielen die zijn samengesteld aan de hand van scores van mensen met specifiek gedrag. De match van de testuitslag met de profielen geeft aan of er sprake zou kunnen zijn van een gedragsspecialiteit of een vermoeden daarvan en welke gedragsspecialiteit het betreft.

Daarnaast kunnen de jongeren in het internetplatform direct worden gematcht met profielen van zo’n 2800 banen en opleidingen op meerdere niveaus. Hieruit komt naar voren welke opleiding of baan voor de jongere geschikt is, rekening houdend met zijn of haar beperking.

Overigens kunnen de testen op www.ikbenbuitengewoon.nl ook worden gedaan door jongeren waarbij geen vermoeden bestaat van een gedragsspecialiteit. Het resultaat zal zijn een match op functie- of opleidingsprofielen die richtinggevend kan zijn voor studiekeuze of loopbaan. Het testen van alle jongeren in een klas of van een school kan daarom van grote waarde zijn, niet alleen voor de detectie van specifiek gedrag, maar ook voor het maken van een juiste studiekeuze en dat voorkomt schooluitval en lang studeren.

De website www.ikbenbuitengewoon.nl komt beschikbaar zodra de testfase hiervan, eind 2012, is afgerond.

bron: APS

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen