Inslikbare elektronische “capsule” maakt op afstand gereguleerde geneesmiddeltoediening aan de dunne darm haalbaar

Array

Eerste onderzoek met nieuwe elektronische capsule bij mensen bevestigt haalbaarheid van op afstand gereguleerde geneesmiddeltoediening aan de dunne darm
(Amsterdam, 24 oktober 2012) De haalbaarheid van het toedienen van orale geneesmiddelen aan specifieke delen van het maag-darmkanaal is bevestigd door een eerste onderzoek met mensen met gebruik van een nieuw type inslikbare elektronische “capsule”. De resultaten werden gepresenteerd tijdens de 20ste United European Gastroenterology Week (UEG Week 2012, Europa’s grootste gastro-enterologische congres) die momenteel wordt gehouden in Amsterdam.1 Onderzoekers gebruiken het nieuwe instrument om op afstand de toediening van een radio-isotoop aan de dunne darm te reguleren, waarmee de mogelijkheid van gerichte orale behandeling van gelokaliseerde maag-darmaandoeningen nog dichterbij komt. In een gesprek met journalisten tijdens het congres, zei Dr. Peter van der Schaar, een gastro-enteroloog van het St. Antonius-ziekenhuis in Nieuwegein die bij het onderzoek betrokken was: “Met geleiding door pH-sensoren in de capsule en bevestiging door middel van beeldvorming, waren we bij 9 van de 10 vrijwilligers in staat de testverbinding af te geven aan een klein segment van de dunne darm. De capsule kon gemakkelijk worden doorgeslikt en bleek veilig te zijn en goed te worden verdragen (er werden geen negatieve gebeurtenissen gemeld).”

Het IntelliCap®-systeem: een nieuwe technologie
De technologie die bij het onderzoek werd gebruikt, werd gezamenlijk ontwikkeld door Philips Research en Medimetrics, zowel in Nederland als in de Verenigde Staten, bijgestaan door centra voor gastro-enterologie in Nederland. De IntelliCap®-capsule is een compacte capsule (afmetingen 27 x 11 mm) die een geneesmiddelreservoir, pH- en temperatuursensoren en een microprocessor bevat. Daarnaast bevat hij een elektromotor en een zuiger die zijn ontworpen om het geneesmiddel uit het reservoir te spuiten als daarvoor van afstand een opdracht wordt ontvangen. De capsule communiceert door middel van een draadloze zender-ontvanger met een externe regeleenheid die de persoon bij zich draagt.

“De real-time draadloze gegevensrecorder stelde ons in staat de voortgang van de capsule door het maag-darmkanaal te volgen, en voorzag ons daarbij continu van metingen van de pH en temperatuur,” legde Dr. van der Schaar uit. “Het pH-profiel was in het bijzonder van belang bij het vaststellen waar in de dunne darm de capsule zich precies bevond, aangezien er aanzienlijke veranderingen van de pH zijn vanaf de maag naar de twaalfvingerige darm en van de dunne naar de dikke darm. Dit hielp ons bij het zeer gericht toedienen van de testverbinding aan een van te voren bepaald gebied van de dunne darm.”

Succes bij eerste onderzoek bij mensen
Dit eerste onderzoek bij mensen werd ontworpen om de veiligheid en functionaliteit van het IntelliCap®-systeem te testen met behulp van een algemeen gebruikt medisch radio-isotoop dat met nucleaire beeldvormingstechnieken zichtbaar kan worden gemaakt in de darm. Op de ochtend van het onderzoek slikten tien gezonde vrijwilligers de IntelliCap®-capsule in, die 99mTc-pertechnetaat (99Tc) bevatte. Ze werden gedurende de dag gevolgd, gingen ’s avonds naar huis en keerden de volgende ochtend weer terug naar het onderzoekscentrum. Op vooraf bepaalde tijdstippen werden nucleaire beelden verkregen. Op het moment dat werd vastgesteld dat de capsule langs de pylorus was gekomen (vastgesteld op grond van de doorgegeven pH-veranderingen), gaf de capsule, na een opdracht van afstand, zijn lading af, en diende zo 75% van de totale inhoud van het geneesmiddelreservoir toe.

“Nadat we de 99Tc hadden vrijgegeven uit de capsule, konden we tijdens nucleair scannen zowel de capsule als het radio-isotoop duidelijk zien in de dunne darm,” vertelde Dr. van der Schaar. “De pH-metingen van de capsule kwamen zeer goed overeen met wat we met behulp van nucleaire beeldvorming zichtbaar konden maken, wat aantoont dat het volgen van de pH een effectieve manier is om de locatie van de capsule binnen de darm vast te stellen.”

Zoals Dr. van der Schaar al aangaf, gaf de capsule bij 9 van de 10 vrijwilligers zijn lading nauwkeurig af aan de dunne darm, wat door middel van beeldvorming werd bevestigd.

Professor Peter Siersema, hoofd van de afdeling gastro-enterologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waar het onderzoek werd uitgevoerd, gelooft dat deze technologie een groot scala aan toepassingen zou kunnen hebben bij de niet-invasieve en plaatselijke behandeling van maag-darmstoornissen, en bij diagnostiek. “Als we geneesmiddelen kunnen toedienen aan nauwkeurig gedefinieerde delen van het maag-darmkanaal, zouden we in staat kunnen zijn orale behandelingen te bieden en hoge geneesmiddelconcentraties te verkrijgen waar ze het hardste nodig zijn, wat zowel de effectiviteit als de tolerantie kan verbeteren. Bovendien zou het IntelliCap®-systeem ook een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van geneesmiddelen.”

Referentie
1.     van der Schaar P, Broekhuizen-de Gast H, Nijsen J, et al. Remotely controlled, small intestinal release of 99mTc-pertechnetate using an ingestible electronic device: the IntelliCap. Presentation at UEW Week 2012. Abstract UEGW12-4756.

Bron: UEG – United European Gastroenterology – www.ueg.eu

Recente artikelen