GGZ Oost Brabant ontwikkelt training Dreigend Onvermogen

GGZ Oost Brabant ontwikkelde de DDG-training Dreigend Onvermogen, specifiek voor hulpverleners die werken met clienten met cognitieve beperkingen en gedragsstoornissen.

DDG staat voor ‘Preventie van en omgaan met Dreigend Destructief Gedrag’. Binnen GGZ Oost Brabant worden sinds 2010 clientgebonden medewerkers hierin geschoold. In de DDG-training leren medewerkers preventief en de-escalerend werken èn humaner handelen bij grensoverschrijdend gedrag.

Anders communiceren
De reguliere training richt zich met name op het vergroten van verbale communicatievaardigheden en van weerbaarheid. Om recht te doen aan de clientengroep met een cognitieve beperking en een gedragsstoornis, is de specifieke training Dreigend Onvermogen ontwikkeld. Immers, wanneer de hulpverlener de boodschap die de client uitzendt niet begrijpt, is het risico op een vrijheidsbeperkende maatregel groter.

De hulpverleners leren non-verbaal en veel meer vanuit de omgeving te communiceren. Elke les omvat drie onderdelen. Tijdens het theoretisch gedeelte gaat het over methodieken die aansluiten bij de vaardigheden van de specifieke clientengroep. Daarna wordt gezamenlijk gekeken naar videomateriaal dat medewerkers op de eigen afdeling gemaakt hebben. Door te reflecteren met hun collega’s op wat zij zien, worden ze zich bewust van hun eigen handelen. In het derde deel worden met een acteur de situaties van de getoonde filmbeelden nagespeeld, om vaardigheden te oefenen en te vergroten.

Meer weten?
Neem contact op met de afdeling Opleidingen en Onderzoek:
E [email protected]

Kijk ook naar het filmpje over de training Dreigend Onvermogen www.youtube.com/ggzoostbrabant

ggzoostbrabant

GGZ Oost Brabant biedt hulp en zorg aan mensen met psychische en psychiatrische problemen.

Recente artikelen