Pivot Park nieuwe naam Life Sciences Park Oss

0
254

In een bijeenkomst voor ondernemers en medewerkers heeft directeur Alie Tigchelhoff de nieuwe naam onthuld voor het Life Sciences Park Oss. Voortaan heet dit park:

Pivot Park

Pivot betekent spil of draaipunt; iets of iemand waar alles om draait. Dat is precies de rol die Pivot Park graag wil vervullen voor een diverse groep van dynamische life sciences bedrijven. Het park biedt namelijk ruimte, samenwerking en groeimogelijkheden aan nieuwe en bestaande ondernemers en is daarmee een belangrijke spil geworden in de life sciences.
Alie Tigchelhoff, directeur van Pivot Park legt uit waarom een nieuwe naam nodig was: “De naam Life Sciences Park Oss is te generiek. We willen graag een echte naam waarmee we ons kunnen onderscheiden”. De tagline ‘Life Sciences Community Oss’ staat er onder om te laten zien waar we vandaan komen én waar we naar toe gaan. Namelijk een community van life sciences experts die samen de innovatie in deze branche een extra impuls geven.
Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Het logo is een eenvoudig maar sterk herkenbaar en onderscheidend beeld. Het beeldmerk in de vorm van cirkels rechts boven de naam symboliseert het draaipunt voor de vele ondernemers die op het park aan hun toekomst werken. De rijkheid aan kleuren versterkt dit. Het dynamische karakter staat voor de continue beweging waarin het park verkeert. Nieuwe bedrijven, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe kansen.
De nieuwe naam met logo en huisstijl is ontwikkeld in co-­‐creatie met VanBerlo, het bureau voor merken en innovatie. De komende tijd worden de uitingen van het Park aangepast aan de nieuwe naam en huisstijl.
Op 4 december 2012 wordt Pivot Park geopend door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje.
Over Pivot Park
Pivot Park, voorheen Life Sciences Park Oss, is een initiatief van het farmaceutische bedrijf MSD en werd gezamenlijk met de provincie Noord Brabant, de gemeente Oss, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de ministeries EL&I en VWS mogelijk gemaakt. De BOM is aandeelhouder. Op 10 februari 2012 is Pivot Park van start gegaan. Zo’n 22 bedrijven zijn er inmiddels gestart. Pivot Park bevindt zich op het terrein van MSD in Oss maar is geen onderdeel van dit farmaceutische bedrijf.