Grote Europese subsidie voor onderzoek orthopedie

De Europese Commissie heeft aan prof.dr.ir. Nico Verdonschot van het UMC St Radboud en de Universiteit Twente een subsidie van 2,5 miljoen euro toegekend. De subsidie, een zogeheten advanced grant, stelt hem in staat om zijn baanbrekende werkzaamheden op het gebied van diagnostische en evaluatiemethoden voor orthopedische patienten uit te breiden.

De methoden worden ingezet om de eigenschappen van inwendige beschadigingen van het steun- en bewegingsapparaat van een patient te beoordelen. Daarvoor wordt nu vaak gebruik gemaakt van stilstaande beeldopnamen van röntgen, MRI of CT. De groep van Verdonschot gaat methoden ontwikkelen om aandoeningen dynamisch en met computersimulaties in beeld te brengen. Hierdoor kan de orthopeed beter beoordelen welke structuren beschadigd zijn en hoe dit verholpen kan worden.

Daarnaast zal de onderzoeksgroep een nieuw meetsysteem ontwikkelen waarmee in de polikliniek onder andere het looppatroon van patienten nauwkeurig kan worden gemeten. Met deze gedetailleerde gegevens wordt de diagnostiek nog beter op de patient toegesneden, wat ten goede komt aan de kwaliteit van zorg.

Het project is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Orthopedie van het UMC St Radboud, de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Eindhoven. De subsidie zal voornamelijk worden gebruikt voor het aanstellen van onderzoekers in Nijmegen en Twente.

Recente artikelen