Doeltreffendheid van griepvaccin ouderen bijgesteld naar een veel kleinere waarde van <10%

Array

Griep – Het hartaanvalvaccin
Titel van artikel door Simon Rozendaal in het weekblad Elsevier (papieren versie):Wel of niet inenten tegen de griep, is elke herfst weer de vraag. Canadese cardiologen zeggen ja: de prik beschermt ook tegen hartaanvallen en beroerte.

Een korte samenvatting van enkele pennenstreken van zijn hand:

  • Het is tijd voor de griepprik. Als u tenminste boven de zestig of onder de drie jaar bent, als u aanleg hebt voor astma, veel te dik dan wel zwanger bent, een longziekte, suikerziekte of een hartprobleem hebt, of wanneer u werkt in de gezondheidszorg.
  • De constatering van Ekkelenkamp, Bijl en consorten dat de effectiviteit van de vaccinatie ‘matig’ is, klopt. Maar daarbij moet ogenblikkelijk de vraag worden gesteld of een matige bescherming tegen influenza uit het oogpunt van zowel de individuele gezondheid als dat van de volksgezondheid niet te verkiezen is boven geen enkele bescherming.
  • Weten deze artsen nog van de hoed en de rand – althans, laten we dat hopen – in de riolen van het internet circuleren heel bizarre vermoedens omtrent de griepprik, waarvan de theorie dat buitenaardse wezens via deze vaccinatie controle over ons proberen te krijgen, niet eens de meest buitenissige is.
  • Querulanten en complotdenkers als Hans van der Linde, Micha Kat en Anneke Bleeker ten spijt, is de vaccinatiegraad in Nederland in internationaal opzicht nog steeds ongekend hoog: meer dan 70 procent (zo’n 3,5 miljoen mensen) van de zestigplussers laat zich inenten. Het weinige onderzoek dat is verricht naar de effectiviteit van het vaccin geeft aan dat de prik een bescherming van 50 tot 60 procent biedt. Het aantal griepgevallen wordt dus met minstens de helft gereduceerd.

OEPS ! : kennelijk is de heer Rozendaal (nochtans een gepokt en gemazeld insider bij Elsevier) niet op de hoogte van de volgende, recente, conclusie door Minerva (tijdschrift voor Evidence-Based Medicine met als doelstelling het verspreiden van onafhankelijke, wetenschappelijke informatie. Minerva brengt een kritische duiding van relevante publicaties uit de internationale literatuur):

Minerva Online  2012-10-28
Uit dit literatuuroverzicht kunnen we besluiten dat influenzavaccinatie werkzaam is bij gezonde kinderen en volwassenen, maar dat bij deze doelgroep systematische vaccinatie niet aangewezen is. Herevaluaties van observationeel onderzoek bij ouderen hebben de geschatte doeltreffendheid van influenzavaccinatie tegen hospitalisatie en sterfte bijgesteld van>50% naar een veel kleinere waarde van <10%.

Bron: Ellen Vader

Recente artikelen