Campagne voor griepvaccinatie medewerkers Spaarne Gasthuis

Griep is een jaarlijks terugkerende infectieziekte met een grote maatschappelijke impact. In het ziekenhuis is het extra druk met patiënten met griepachtige verschijnselen, maar ook medewerkers moeten zich door griep ziek melden. Het afgelopen jaar moest het Spaarne Gasthuis zelfs een aantal geplande operaties...

Tienervaccinatie tegen meningokokken

Dit jaar ontvangen zo’n 130.000 jongeren een uitnodiging. In 2019 krijgen jongeren van 14 - 18 jaar een uitnodiging voor vaccinatie. Dat zijn ongeveer 860.000 jongeren. Vanaf half september ontvangen jongeren, geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 een uitnodiging voor een vaccinatie...

Geen nieuwe of verontrustende bijwerkingen griepvaccinaties seizoen 2017/2018 gevonden

Meldingen van bijwerkingen na griepvaccinaties seizoen 2017/2018 Bijwerkingencentrum Lareb ontving in de periode van 1 oktober 2017 tot 1 april 2018, 230 spontane meldingen van vermoede bijwerkingen na vaccinatie met een influenzavaccin. Naar aanleiding van de meldingen zijn geen nieuwe of verontrustende bijwerkingen gevonden. Meldingen...

Duizenden sterfgevallen voorkomen door vaccinaties

Promotieonderzoek naar de impact van Rijksvaccinatieprogramma's Vaccineren helpt, concludeert RUG-promovendus Maarten van Wijhe in zijn proefschrift The public health impact of vaccination programmes in the Netherlands. Van Wijhe onderzocht Rijksvaccinatieprogramma’s gericht op zeven ziektes, en concludeert dat tussen de 6.000 en 12.000 sterfgevallen voorkomen zijn...

Hoge vaccinatiegraad voor mazelen belangrijk

De vaccinatiegraad, oftewel het aandeel zuigelingen, kleuters en schoolkinderen dat de vaccinaties uit het RVP krijgt, is nog steeds hoog maar daalt de laatste jaren. In Nederland krijgen steeds minder zuigelingen, kleuters en schoolkinderen prikken voor bof, mazelen en rodehond (BMR). In Europa vallen...

Gratis hepatitis B-vaccinaties tijdens Pride Amsterdam

De GGD Amsterdam biedt homo-/biseksuele mannen ook tijdens de komende Pride op locatie gratis vaccinaties aan tegen hepatitis B. Sinds enige jaren is er een daling van het aantal hepatitis B-infecties onder deze doelgroep in Amsterdam. Onderzoek heeft aangetoond dat deze afname te danken...