Vaccinatie

Vaccinatie - 26 juli 2019 - 01:02

Huidige situatie vaccinatiegraad zorgwekkend; minder vrijblijvendheid

Commissie kinderopvang en vaccinatie biedt advies aan De Commissie kinderopvang en vaccinatie heeft haar adviesrapport aangeboden aan de staatssecretarissen Van Ark (SZW) en Blokhuis (VWS). Onder voorzitterschap van Roos Vermeij is onderzoek gedaan naar oplossingsrichtingen voor de zorgen van ouders over de veiligheid van kinderopvang in relatie tot de gedaalde vaccinatiegraad. Het advies is om […]

Lees Meer

Vanaf 2020: vaccinaties tegen pneumokokken

Ouderen krijgen vanaf het najaar 2020 vaccinaties aangeboden tegen pneumokokken. 50PLUS heeft hier jaren voor gestreden. Jaarlijks komen er namelijk duizenden ouderen in het ziekenhuis terecht met een pneumokokkenlongontsteking. 50PLUS is bijzonder verheugd over deze toezegging door staatssecretaris Blokhuis. Deze week werd bekend dat vaccinaties tegen pneumokokken aangeboden gaan worden aan 60-plussers. 50PLUS strijdt hier […]

Lees Meer