Vanaf 2020: vaccinaties tegen pneumokokken

0
746

Ouderen krijgen vanaf het najaar 2020 vaccinaties aangeboden tegen pneumokokken. 50PLUS heeft hier jaren voor gestreden. Jaarlijks komen er namelijk duizenden ouderen in het ziekenhuis terecht met een pneumokokkenlongontsteking.

50PLUS is bijzonder verheugd over deze toezegging door staatssecretaris Blokhuis.

Deze week werd bekend dat vaccinaties tegen pneumokokken aangeboden gaan worden aan 60-plussers. 50PLUS strijdt hier al heel lang voor, in de eerste jaren – toen 50PLUS nog slechts één zetel in de Tweede Kamer had – door fractievoorzitter Henk Krol, de laatste jaren door ons Kamerlid Léonie Sazias. “De Gezondheidsraad adviseerde anderhalf jaar geleden al om ouderen in te enten tegen pneumokokken”, vertelt Léonie. “Jaarlijks belanden er duizenden ouderen in het ziekenhuis met een pneumokokkeninfectie en die kan fataal verlopen.”

Verstandig en kosteneffectief

De Gezondheidsraad oordeelde dat het vaccineren tegen pneumokokken vanaf 60 jaar een verstandig en kosteneffectief middel is. Léonie Sazias diende in oktober 2018 een motie in om vaccinatie tegen pneumokokken zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor 60-plussers. Als antwoord op die motie laat staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid nu weten dat huisartsen vanaf najaar 2020 de pneumokokkenvaccinatie gaan aanbieden voor een periode van minstens drie jaar. Na twee jaar volgt een evaluatie en wordt bekeken hoe de vaccinatie voor de langere termijn aangeboden gaat worden.

Voor 60-, 65-, 70- en 75-jarigen

“Ik waardeer het dat de huisartsen zich willen inzetten voor de collectieve preventie van deze soms kwetsbare groep 60-plussers”, zegt staatssecretaris Blokhuis. “De vaccinatie zal jaarlijks in dezelfde periode als de griepprik plaatsvinden aan alle 60-, 65-, 70- en 75-jarigen. De financiële dekking is geregeld.” 50PLUS is bijzonder verheugd over deze toezegging!

Bron: 50PLUS