Jeroen Bosch ziekenhuis looft opnieuw Nightingale-prijs uit

Op initiatief van de Clientenraad, looft het Jeroen Bosch Ziekenhuis voor de zesde keer de Nightingale-prijs uit voor de meest patientvriendelijke medewerker! Iedereen die werkzaam is binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis en die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het welzijn van de patienten, komt in aanmerking voor deze prijs. Patienten en bezoekers worden van harte uitgenodigd kandidaten voor te dragen voor deze prijs.

Iedereen die in contact is geweest met een buitengewoon patientvriendelijke JBZ-medewerker, kan deze voordragen voor de prijs. Het is wel belangrijk om twee medestanders te vinden, die de patientvriendelijkheid van de medewerker kunnen bevestigen. Dit kunnen uiteraard ook familieleden of andere bezoekers zijn.

De nominatie staat open voor artsen en verpleegkundigen, maar ook voor medewerkers die zich wat meer op afstand van de patient inzetten, zoals voedingsassistenten en laboratoriummedewerkers. Alle medewerkers maken evenveel kans, omdat niet het aantal handtekeningen, maar de reden van voordracht kan leiden tot de prijs.

De prijs
De prijs bestaat uit de Nightingale-award en een dinerbon voor de medewerker zelf. Daarnaast mag de winnaar een bedrag van € 5000,- op de eigen afdeling besteden aan verdere verbetering van de kwaliteit van de patientenzorg.

Voordracht
Tot uiterlijk 30 november a.s. kunnen kandidaten worden voorgedragen voor deze Nightingale-prijs. Meer informatie en het voordrachtformulier vindt u op  www.jbz.nl/115270/wie-wint-de-nightingale. Ook kunt u bellen met  het secretariaat van de Clientenraad, tel. (073) 553 3197 of Bureau Patientencommunicatie, tel. (073) 553 2457. De prijs wordt op 7 januari 2013 uitgereikt  in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Jury
Bij de beoordeling gaat de jury uit van een persoon die zich door het werk zichtbaar heeft onderscheiden op het gebied van de kwaliteit van zorg voor de patient. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

-          een bijzondere medische prestatie in het belang van de patient;

-          een organisatorische verbetering, waardoor de patient meer centraal komt te staan

-          een bestuurlijke prestatie op het gebied van patientenzorg;

-          andere waardevolle bijdragen voor de patienten en het team waarin hij/zij werkzaam is

De voor te dragen persoon dient gerespecteerd te zijn in de werkomgeving vanwege zijn of haar patientvriendelijkheid. De jury bestaat uit twee leden van de Clientenraad, een lid van de Raad van Toezicht en twee onafhankelijke externen.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patient, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Het ziekenhuis heeft in april 2011 een nieuw gebouw betrokken en wil het meest patientgerichte ziekenhuis in Nederland zijn. Met ruim 240 medisch specialisten verdeeld over 29 specialismen is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Nederland. Speerpunten in de zorg zijn Oncologie, Cardiovasculaire geneeskunde, Endoscopie en Transmurale geneeskunde.
Bron: JBZ