Slechte luchtkwaliteit in Nederland remt groei

De slechte luchtkwaliteit belemmert de ambitie van het nieuwe Kabinet om Nederland in de top 5 van de meest concurrerende economieen te verankeren en te versterken. Als gevolg van Europese normen voor onder andere fijnstof zitten verschillende Nederlandse steden tegen hun grenzen van economische groei aan. Bovendien leidt een hoge dosis fijnstof voor ernstige gezondheidsrisico’s en vormt het daarmee een bedreiging voor de beroepsbevolking.

Tijdens een bijeenkomst in Nieuwspoort, georganiseerd door de stichting Schone Lucht voor Iedereen, is geconcludeerd dat Nederland schone lucht hoger op de agenda moet zetten. Zelfs als Nederland aan de Europese normen zou voldoen dan zijn er nog steeds grote gezondheidsrisico’s aan de dan aanwezige concentraties fijnstof verbonden. Nederland, dat zich in de top bevindt als het om landen met de meeste luchtvervuiling in Europa gaat, staat op dat punt voor grote uitdagingen, aldus prof. dr. Maarten Krol van de Wageningen University en een van de sprekers op de bijeenkomst.

Voorbeelden uit de praktijk laten zien dat investeren in luchtkwaliteit niet alleen voor een gezondere leefomgeving zorgt, maar ook de economie in Nederland kan stimuleren. Zo genereert de productie van groen gas, dat voor een schonere verbranding in verkeer en vervoer kan zorgen en minder fijnstofuitstoot oplevert, naar schatting alleen al in Nederland aan 1.500 personen (FTE) werkgelegenheid, zo blijkt uit een zeer recent onderzoek van Ecorys. Bovendien leidt de productie van groen gas in Nederland tot een verminderde energie-afhankelijkheid van het buitenland en een gezonder leefklimaat in stedelijke gebieden.

Debatterende Tweede Kamerleden tijdens de onder voorzitterschap van voormalig Tweede Kamerlid Sabine Uitslag staande bijeenkomst ‘Luchtvervuiling in Nederland: voorkomen of genezen?’ erkennen dat de politiek aan zet is, maar dat de oplossing alleen in samenwerking met marktpartijen, wetenschappers en andere relevante partijen gerealiseerd kan worden.

Voorzitter Steffen Gelms van de stichting Schone Lucht voor Iedereen concludeerde aan het eind van de bijeenkomst: ‘Hoe paradoxaal het ook mag klinken, maar alleen door te investeren in schone lucht kan economische groei gerealiseerd worden en zorgen we voor een gezonde beroepsbevolking en een hoger welzijn in ons land’.

Bron: ANP Perssupport/Stichting Schone Lucht voor Iedereen