Tandheelkundige polissen 2013 niet transparant en soms zelfs misleidend

Een aantal zorgverzekeringen verstrekt geen transparante informatie over hun tandheelkundige polissen voor 2013. Dat blijkt uit onderzoek van Vergelijkmondzorg.nl naar de premie en voorwaarden van aanvullende tandartsverzekeringen in 2013. Ook blijkt uit het onderzoek dat zorgverzekeraars IZZ en in mindere mate Menzis en Ditzo hun tandheelkundige pakket flink hebben uitgekleed. Daarnaast blijken bij enkele andere zorgverzekeringen de nettovergoeding erg laag te zijn.

De polissen van Stad Holland en DSW zijn nodeloos ingewikkeld en misleidend, omdat ze alleen de behandelcodes in hun premieoverzicht hebben opgenomen die vergoed worden. Patienten krijgen zo het idee dat de verzekeraars ruim vergoeden, terwijl dit niet het geval is. Ook vergoeden DSW en Stad Holland een aantal reguliere behandelingen niet, bijvoorbeeld een viervlaksvulling in het goedkoopste pakket. Ten slotte vergoeden beide verzekeraars tandsteenverwijdering maar tot 13,20 euro. “Hiermee geven deze verzekeraars aan geen prioriteit te leggen bij onderhoud en preventie van tandvleesproblematiek,” aldus Vergelijkmondzorg.

Ook Agis is niet transparant. Bij deze zorgverzekeraar worden de vergoedingen van behandelingen bij gecontracteerde tandartsen vermeld, terwijl er (nog) weinig contracten tussen tandartsen en zorgverzekeraars zijn afgesloten. Consumenten zien overigens nog steeds geen heil in contracten: uit onderzoek van het NIVEL onder 7.082 verzekerden van VGZ blijkt dat 55% van hen geen prijs stelt op bemoeienis van de zorgverzekeraar bij de keuze voor een zorgverlener, bijvoorbeeld in de vorm van contracten of advies. “Zij geven aan dat zij liever zelf een keuze maken en dat ze twijfelen aan de intenties van de zorgverzekeraar,” aldus NIVEL. 40% van de ondervraagden staat wel open voor de invloed van zorgverzekeraars.

De tandheelkundige polissen van IZZ , Ditzo en Menzis zijn kariger geworden. IZZ vergoedde voor het basispakket tandheelkunde in 2012 nog 750 euro en dat is nu teruggebracht tot 250 euro. Ditzo heeft de premie nagenoeg gelijk gehouden van het meest uitgebreide pakket maar vergoed nog maar 500 euro in plaats van 750 euro. Menzis vergoedt veel codes niet en heeft de vergoedingspercentages van veel behandelingen van het beste tandartspakket, TandVerzorgd 3, van 100% teruggebracht naar 80%. Dit terwijl de premie van TandVerzorgd 3 met 13,5% is verhoogd.

Ten slotte vergoeden een aantal tandheelkundige verzekeringen, [email protected] 50 van TakeCareNow! en T Start van Avéro Achmea, zo beperkt dat de premie nagenoeg gelijk is aan de uitkering. De premie voor [email protected] 50 bedraagt per jaar 45 euro en het maximaal uit te keren bedrag 50 euro, waarmee het netto vergoedingspercentage op 10% (50-45=5 en 5:50=10%) uitkomt. Bij T Start is het percentage nettovergoeding 15%. “Het zou transparanter zijn als deze pakketten ‘gespreide betalingsregeling’ zouden heten,” concludeert Vergelijkmondzorg.

Verzekeraars VGZ, Univé, Salland, OZF, Energiek, OHRA, FBTO, Ditzo, Deltalloyd en ONVZ voldoen volgens Vergelijkmondzorg.nl wel aan de transparantievoorwaarden.

Link voor overzichtstabel tandartsverzekeringen 2013: tandartsverzekeringen 2013
Link voor extra toelichtingen en netto vergoedingen overzicht: toelichting tandartsverzekeringen 2013

 

Recente artikelen