Behandeling permanent boezemfibrilleren kan eenvoudiger en goedkoper

Patienten met permanent boezemfibrilleren hoeven minder vaak ter controle naar het ziekenhuis dan vooralsnog wordt verondersteld. Een controlebehandeling met `matige frequentie’ volstaat. Ook hoeven de patienten minder medicijnen te gebruiken en hebben ze minder aanvullend onderzoek nodig dan gedacht. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Hessel Groenveld.

Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis. Op dit moment hebben meer dan zes miljoen mensen in Europa last van boezemfibrilleren en naar verwachting gaat dit aantal de komende decennia verdubbelen, onder meer ten gevolge van de vergrijzing. Hessel Groeneveld vergeleek de effecten van strenge en gematigde controlestrategie bij permanent boezemfibrilleren op de levensverwachting en kwaliteit van leven.

Bij de gematigde behandelstrategie behaalden 97% van de patienten de gewenste hartfrequentie, bij de strenge behandelstrategie `slechts’ 67% van de patienten, zo stelt de promovendus vast. De behandelstrategieen blijken niet van elkaar te verschillen ten aanzien van kwaliteit van leven of levensverwachting. Groenveld stelt vast dat patienten met permanent boezemfibrilleren volgens een gematigde frequentie controlestrategie behandeld kunnen worden. Er is minder medicatie nodig, minder aanvullend onderzoek en minder ziekenhuisbezoek. Dit maakt de behandeling eenvoudiger en goedkoper.

Hessel Groenveld (Oldenzaal, 1981) studeerde Geneeskunde te Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdeling Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd mede gefinancierd door de Nederlandse Hartstichting. Groenveld is in opleiding tot cardioloog in het UMCG.

Promotie: dhr. H.F. Groenveld, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Rate control in atrial fibrillation
Promotor(s): prof.dr. I.C. van Gelder, prof.dr. M.P. van den Berg, prof.dr. D.J. van Veldhuisen
Faculteit: Medische Wetenschappen
datum: 26-11-2012

bron: RUG/Agenda