Onderzoek naar relatie tussen leervermogen en angst / depressie / psychose

Array

De ondertekening van de samenwerking door (vlnr.) drs. G. Peeters, (voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+), prof.dr. J. van Os (onderzoeksleider en hoofd van de afdeling Psychiatrie) en dr. H. Pennings (voorzitter St. De Weijerhorst).

De Weijerhorst financiert onderzoek
Onderzoekers van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+) gaan met behulp van scans in kaart brengen wat er gebeurt in de hersenen van mensen bij wie het vermogen om te leren van (omgevings)ervaringen verstoord is. Op deze manier willen ze een verband aantonen tussen veranderingen in de manier waarop ze op die (omgevings)ervaringen reageren en beginnende symptomen van angst, depressie en psychose. Tevens wordt onderzocht wat de impact is van psychotherapie op mechanismen van verstoord leren in deze vroege stadia van angst, depressie en psychose.

Dit gebeurt in het project Novel Self-management Techniques for Early Expression of Psychopathology: An Experimental Study Linking Neural and Mental State Reactivity Phenotypes. De hierin opgedane kennis is nodig om de neurale basis van psychische problemen beter te begrijpen, en effectief te kunnen behandelen in de vroegst mogelijke fase.

 

Nieuwe methodologie
Het project introduceert een nieuwe methodologie om het verband tussen hersenfuncties en psychische problemen te begrijpen. Het mondiale classificatiesysteem van psychische problemen (DSM-IV) beschrijft bijna 400 diagnoses, maar het nut van deze labels wordt betwijfeld. In toenemende mate groeit het besef dat onderzoek in de biologische psychiatrie  geen doorbraken heeft gebracht – er bestaat nog geen enkele diagnostische test voor gebruik in de psychiatrie.

 

Omgevingservaringen
De reden hiervoor is dat het genoemde type onderzoek geen rekening houdt met wat de hersenen eigenlijk doen: leren van omgevingservaringen, zodat adequaat kan worden gereageerd op nieuwe uitdagingen in de omgeving. Psychopathologie zoals angst, depressie en psychose kan worden geïnterpreteerd als een verstoring in dit leerproces. Er ontstaat verstoorde omgevingsreactiviteit. Therapie dient dan ook gericht te zijn op herstel van verstoringen in leren en omgevingsreactiviteit.

Projectleider prof. dr. Jim van Os, hoofd Psychiatrie van het Maastricht UMC+: “De beste manier om diagnostiek en behandelingen in de psychiatrie te verbeteren is om een echte verbinding te zoeken tussen brein, omgeving en ervaring. Het debat blijft nu nog te vaak hangen in ‘we zijn ons brein’ versus ‘we zijn onze geest’.”

Nature
Onlangs schonk het wetenschappelijk tijdschrift Nature aandacht aan dit onderwerp en waarin prof. Van Os aan het woord komt over dit onderzoek (http://www.nature.com/news/stress-and-the-city-urban-decay-1.11556).

De Weijerhorst
Het onderzoeksproject Novel Self-management Techniques for Early Expression of Psychopathology: An Experimental Study Linking Neural and Mental State Reactivity Phenotypes wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting de Weijerhorst.

Voorzitter dr. Harry Pennings van De Weijerhorst: “Het bevorderen van medisch-wetenschappelijk onderzoek is één van de statutaire doelstellingen van De Weijerhorst. Het bestuur van de stichting bevordert met deze schenking tot haar tevredenheid voor de negende  keer medisch-wetenschappelijk onderzoek binnen het Maastricht UMC+.”

 

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen