CSC rolt medicatieoplossingen uit bij Havenziekenhuis in Rotterdam

Implementatie elektronisch voorschrijven en toedieningsregistratie binnen twee weken
LEIDEN – 27 november, 2012 – CSC heeft het medicatievoorschrijfsysteem Centrasys/EVS en het toedieningsregistratiesysteem Centrasys/TRS uitgerold op de eerste twee afdelingen van het Rotterdamse Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten. Het implementatietraject werd  afgerond in slechts twee weken tijd in plaats van de gebruikelijke drie tot zes maanden. Nog voor 1 januari gaan alle verpleegafdelingen van het Havenziekenhuis over op de CSC-software voor elektronisch voorschrijven en toedienen.

Bewezen systeem
“We zochten een bewezen systeem dat goed zou integreren met ons ziekenhuisinformatiesysteem”, zegt Cor Gunther, Hoofd Informatievoorziening en Automatisering van het Havenziekenhuis. “Ook wilden we een systeem waarvan bekend is dat het goed functioneert in regionale samenwerkingsverbanden, zoals voor ons in de samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis. De Centrasys EVS/TRS-oplossing kwam toen al direct naar voren.”

Karin Mens, Manager Bedrijfsvoering Ziekenhuisapotheek bij het Maasstad Ziekenhuis, voegt toe: “Het project is heel succesvol verlopen, en juist het afstemmen van verschillende ziekenhuissystemen is een ingewikkeld proces. Er waren veel partijen bij betrokken, waaronder leveranciers, ICT-medewerkers van beide ziekenhuizen, apothekers, verpleegkundigen en specialisten. Iedereen ging er volledig voor om er een succes van te maken. Het was een spannend project, met heel strakke deadlines, en die hebben we kunnen halen doordat er van alle kanten commitment was en doordat het systeem in zijn geheel geen knelpunten opleverde.”

Veiliger voorschrijven en toedienen van medicijnen
Centrasys/EVS en Centrasys/TRS leveren een belangrijke bijdrage aan het veiliger maken van de medicatieprocessen in het 160 bedden tellende Havenziekenhuis. Zo schrijven de artsen rechtstreeks vanuit het EPD van de patient de medicatie voor. De patient- en medicatiegegevens worden elektronischstyle doorgestuurd naar de medewerkers van de apotheek, die de gegevens in Centrasys verifieren en accorderen. Vanuit Centrasys gaat er vervolgens een bericht naar de software voor toedieningsregistratie. Daar reikt de verpleegkundige de medicijnen uit na een dubbele check: het inscannen van de polsband van de patient én van de lade in de medicatiedeelwagen.
Qua patientveiligheid hebben we grote stappen gemaakt met de introductie van een volwaardig systeem voor elektronisch voorschrijven en toedienen. Het hele proces is nu in één keer papierloos en dat vergroot de veiligheid en de efficientie enorm,” aldus Gunther.

Bij het elektronisch voorschrijven van medicijnen worden handgeschreven medicatieopdrachten vervangen door elektronische, die overzichtelijker en eenduidig zijn. De elektronische toedieningsregistratie van medicijnen zorgt ervoor dat de verpleegkundigen te allen tijde een up-to-date overzicht hebben van uit te reiken medicijnen.

Voor het Havenziekenhuis, dat in de week van de live-gang zijn 85-jarig bestaan vierde, is dit project vanuit ICT-opzicht de aanjager geweest voor een reeks oplossingen die tegelijkertijd zijn opgeleverd.Het gaat bijvoorbeeld om de uitrol van de eerste fase van het elektronisch patientendossier, een virtuele PC-omgeving en de realisatie van een Wi-Fi-netwerk. Dit netwerk zorgt onder andere voor verbinding tussen de laptops op de medicatiedeelwagen en Centrasys/TRS. Het project van het elektronisch voorschrijven is de eerste mijlpaal in de overgang naar een papierarme werkomgeving bij het Havenziekenhuis.

Voor 31 december rolt CSC de software voor elektronisch voorschrijven en toedienen uit op alle verpleegafdelingen van het Havenziekenhuis. Vanaf 1 januari 2013 gaan de poliklinieken werken met Centrasys/EVS.

Onze samenwerking met CSC verloopt buitengewoon prettig,” zegt Gunther. “Gezamenlijk hebben we daardoor – met het Maasstad Ziekenhuis, met onze moederinstelling het Erasmus MC, en met CSC – kunnen doorpakken. Alle partijen hebben daarin een belangrijke rol gespeeld. Wat ons opvalt bij CSC is de snelheid waarmee zaken worden opgepakt, en de motivatie om goed op te leveren binnen de tijd.”

Over CSC’s Centrasys/EVS
Centrasys, het informatiesysteem voor de ziekenhuisapotheek van CSC, is leidend in de Nederlandse markt. Centrasys/EVS is de module voor het elektronisch voorschrijven van medicatie. De inbedding in het ziekenhuisapotheekinformatiesysteem maakt automatische bestelling mogelijk van middelen die niet op voorraad zijn. Centrasys/EVS bewaakt op contra-indicatie, allergieen, dosis, interactie en dubbelmedicatie, en ondersteunt geprotocolleerd werken. Het draagt daarmee bij aan het vergroten van de medicatieveiligheid.

Over CSC’s Centrasys/TRS
Centrasys is CSC’s informatiesysteem voor de ziekenhuisapotheek en Centrasys/TRS is daarbij de module voor elektronische toedieningsregistratie van medicatie. Centrasys/TRS geeft een up-to-date overzicht van uit te reiken medicatie en bevat bovendien de volledige toedieningshistorie, die alle bevoegde zorgverleners, zoals artsen en OK-verpleegkundigen, direct kunnen inzien.De module maakt het mogelijk om bij het toedienen een tweede controle te registreren. Centrasys/TRS verhoogt op deze manieren de medicatieveiligheid.

Over CSC
CSC is een wereldwijde leider in het leveren van ICT-oplossingen en diensten. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Falls Church, Virginia, in de VS, telt zo’n 95.000 medewerkers en maakte in het jaar voorafgaand aan 28 september 2012 een omzet van $15,7 miljard dollar. Kijk voor meer informatie op www.csc.com.

Bezoek voor meer informatie over CSC in Nederland www.csc.nl.

Bezoek voor meer informatie over de Healthcare Group van CSC in Nederland www.csc.com/health_nl.

bron: Healthcare Marketing NLD