Beelen gaat bedrijfsafval voor Philadelphia Zorg verantwoord verwerken

Beelen gaat Philadelphia Zorg, een landelijke zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking, helpen om het bedrijfsafval verantwoord en kostenefficient te verwerken.

Voor grote organisaties wordt afvalverwerking een steeds grotere kostenpost. Een organisatie als Philadelphia Zorg heeft in toenemende mate te maken met de verwerking van etensresten, incontinentiemateriaal, papier, glas, karton en chemisch afval. En voor elke soort afval gelden andere voorschriften. Om al dat afval zo efficient mogelijk te verwerken, begon Philadelphia in het voorjaar van 2012 een aanbestedingstraject.

“Een belangrijke reden om voor Beelen te kiezen, is het gedegen mvo-beleid van deze onderneming. In de eerste plaats vinden we het geweldig dat Beelen onze clienten een kans geeft op werk. Daarnaast verwachten we veel van hun werk: afval voor nagenoeg honderd procent recyclen. Ook helpt Beelen Philadelphia om de komende jaren verder te besparen op de kosten van afvalverwerking. De komende maanden voert Beelen op locatie een afvalscan uit om de afvalverwerking zo efficient en effectief mogelijk te stroomlijnen”, zegt Karel Sant, directeur Huisvesting, Facilitair en Inkoop bij Philadelphia.

“Wij zien uit naar een intensieve samenwerking met Philadelphia. Onderdeel van die intensieve samenwerking is, dat clienten van Philadelphia bij ons een werk- of stageplek kunnen krijgen om zich te orienteren op de arbeidsmarkt. Ook dit initiatief valt binnen ons uitgebreide mvo-beleid. Op deze manier draagt Beelen bij aan een duurzame toekomst voor Nederland”, zegt Robert Sinke, COO van Beelen.

Over Philadelphia Zorg
Philadelphia Zorg is een landelijke organisatie met ruim 7.600 medewerkers die in en vanuit circa zevenhonderd locaties ondersteuning bieden aan ruim 7.800 clienten met een verstandelijke beperking. De ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, en van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen.

Over Beelen
Beelen is een succesvol Nederlands bedrijf op het gebied van recycling, afvalinzameling, afvalcontainers, asbestverwijdering en sloopwerken. Het bedrijf heeft verschillende locaties verspreid over Nederland om de klanten optimaal te bedienen. Met een recyclingpercentage dat hoger ligt dan 98 procent, loopt het bedrijf voorop als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

bron: Mels Dees – LVTPR Benelux