GGZ-Leerafdeling gaat voort op ingeslagen weg

Ruim een jaar na de start van de Pilot Leerafdeling van GGZ Oost Brabant in Oss mag geconcludeerd worden dat het een succesvol project is geweest.

Op een competentiegerichte Leerafdeling vormen studenten en stagiaires samen met coachende werkbegeleiders het team. Een praktijkopleider heeft een ondersteunende rol. Het concept komt tegemoet aan de nieuwste principes van competentiegericht leren, en geeft opleiden voor het eerst een centrale plek binnen instellingen (leerbedrijven). Op een Leerafdeling staat dus, naast de directe clientenzorg, het leren centraal.
Afdeling Ouderen 2 van de locatie in Oss van GGZ Oost Brabant startte als Leerafdeling in augustus 2011. Er waren telkens drie studenten Verpleegkunde van Avans Hogeschool en drie van ROC De Leijgraaf, plus een student die de BBL-variant volgde. Vanaf schooljaar 2012/2013 is er een student MMZ van het ROC aan toegevoegd.

Tevredenheid
Bij de start zijn prestatie-indicatoren benoemd, die tussentijds en na afloop van de pilotperiode zijn geevalueerd. De tevredenheid van de medewerkers is gestegen van 6,3 naar 7,6. De studenttevredenheid steeg van 7,2 naar 8,2. Het gegeven rapportcijfer voor de clienttevredenheid is niet gestegen (bleef 7), maar er zijn voldoende signalen dat er sprake is van een grote tevredenheid bij patienten (tijd voor extra activiteiten, leuke sfeer). De samenwerking met onderwijsinstellingen Avans Hogeschool en ROC De Leijgraaf is als goed beoordeeld, waarbij het vrij uniek is dat docenten op de werkvloer opleidingsactiviteiten verzorgen.

Vervolg
De pilotstatus is na de eindevaluatie opgeheven en de Leerafdeling gaat op de ingeslagen weg voort. De komende jaren is er aandacht voor de overeenkomsten met de betrokken onderwijsinstellingen, de introductie van de studenten, de ontwikkeling van de werkbegeleiders en de positie van de praktijkopleiders op de werkvloer. De inzet is om meer afdelingen binnen GGZ Oost Brabant als Leerafdeling te laten werken. De Leergroep FACT Oss – waar medewerkers van verschillende disciplines in de wijk werken -is daar een eerste voorbeeld van.

GGZ Oost Brabant biedt hulp en zorg aan mensen met psychische en psychiatrische problemen, op een manier die past bij hen en hun klachten. Eenvoudig en kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is.
www.ggzoostbrabant.nl

ggzoostbrabant

GGZ Oost Brabant biedt hulp en zorg aan mensen met psychische en psychiatrische problemen.

Recente artikelen