Jeroen Bosch Ziekenhuis behaalt veiligheidscertifcaat

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft in december het VMS-certificaat ontvangen, dat wil zeggen dat het ziekenhuis voldoet aan de basiseisen waaraan het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) moet voldoen. Het VMS is het systeem waarmee ziekenhuizen continu veiligheidsrisico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Het is gekoppeld aan elf medisch inhoudelijke thema’s, waaronder de zorg voor kwetsbare ouderen en medicatieverificatie bij opname en ontslag. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil nu een internationale certificering behalen.

Alle Nederlandse ziekenhuizen moeten eind 2012 zijn gecertificeerd. Het JBZ heeft dit doel gehaald. Willy Spaan, voorzitter Raad van Bestuur: “Dankzij de inspanning van velen in onze organisatie hebben we het certificaat voor het Veiligheidsmanagementsysteem weten te behalen. Ons ziekenhuis is dankzij deze inspanning nog veiliger geworden en de kwaliteit van zorg is zichtbaar verbeterd. Ik ben zeer trots dat het is gelukt. We kunnen nu in volle vaart verder met het behalen van de internationale certificering, de JCI.”

Het JBZ start vanaf januari 2013 met de implementatie van een integraal kwaliteitssysteem op basis van het normenkader van de Joint Commission International (JCI). De kwaliteit van zorg wordt hiermee getoetst door een internationale partij die koploper is op het gebied van internationale certificering in de gezondheidszorg. Het primaire doel is het verhogen van de patientveiligheid. Spaan: “Wanneer wij geaccrediteerd zijn, zien patienten(verenigingen), huisartsen, zorgverzekeraars dat wij aantoonbaar voldoen aan de strenge eisen ten aanzien van kwaliteit en veiligheid”. Het VMS wordt hierin volledig opgenomen. Eind 2014 hoopt het JBZ geaccrediteerd te zijn.

Recente artikelen