Wat verandert er in de basisverzekering in 2013?

ziektekostenverzekeringIn 2013 en 2014 zijn er opnieuw grote veranderingen in de basisverzekering. Sinds 1 januari 2013 zijn er veranderingen in de zorg. Het eigen risico gaat bijvoorbeeld omhoog naar € 350. Rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen gaan uit het basispakket. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen op een rij. De belangrijkste verandering in de basisverzekering in 2013 is dat het eigen risico in 2013 omhoog gaat van 220 euro in 2012 naar 350 euro in 2013:

 • Het eigen risico gaat omhoog naar € 350.
 • Wie een laag inkomen heeft, krijgt als compensatie extra zorgtoeslag. Met ingang van 1 januari 2013 verandert voor veel mensen de zorgtoeslag. In het algemeen geldt dat huishoudens met lagere inkomens een hogere toeslag ontvangen en huishoudens met hogere inkomens minder toeslag ontvangen.
 • Eenvoudige loophulpmiddelen zoals rollators gaan uit het basispakket. De rollator en verbandmiddelen in 2013 niet meer door de basisverzekering vergoed worden.
 • Eigen bijdrage van 25% bij de aanschaf van gehoortoestellen. Er gaat in 2013 nog meer veranderen in de basisverzekering. Voor gehoorapparaten moet een eigen bijdrage van 25 procent worden betaald.
 • De vergoeding voor vervoerskosten naar instellingen voor dagbesteding, gaat omlaag.
 • PGB: In 2013 kan iedereen met een indicatie voor verblijf, persoonlijke verzorging en/of verpleging (al dan niet in combinatie met begeleiding) in aanmerking komen voor een pgb. Ook komt er in 2013 extra geld voor het persoonsgebonden budget (pgb) beschikbaar
 • AWBZ vermogenstoets gaat omhoog van 8 naar 12 procent en patienten worden vaker thuis in plaats van in een instelling verzorgd. Vanaf 1 januari 2013 worden nieuwe clienten langer in hun eigen huis geholpen. Nieuwe clienten die in 2012 nog in aanmerking zouden zijn gekomen voor een ‘licht zorgzwaartepakket’ en voor zorg in een instelling, krijgen dus in 2013 die zorg thuis.
 • Eigen bijdrage in de curatieve geestelijke gezondheidszorg (tweedelijns ggz) wordt afgeschaft.
 • Stoppen-met-rokenprogramma terug in het basispakket.
 • Maximaal 3 behandeluren dieetadvies worden vergoed.
 • Kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen, krijgen de fluoridebehandeling vergoed.
 • Recht op vergoeding van totaal 3 ivf-behandelingen, waarbij: tot 38 jaar alleen recht bij terugplaatsing van 1 embryo bij de 1e 2 ivf-pogingen, bij de 3e poging 1 of 2 embryo’s; van 38 jaar tot 43 jaar alleen recht bij terugplaatsing van 1 of 2 embryo’s bij alle 3 pogingen; vanaf 43 jaar geen recht meer op vergoeding van ivf-pogingen of andere vruchtbaarheidsgerelateerde zorg.
 • Geen eigen bijdrage liggeld
 • Eigen bijdrage van € 7,50 per ligdag in het ziekenhuis gaat niet door.
Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen