Dubbel eerbetoon’ British Fertility Society voor Maastrichtse gynaecoloog

Array

Prof dr Hans EversProf.dr. Hans Evers hoofdredacteur Human Reproduction
Gynaecoloog prof.dr. Hans Evers van het Maastricht UMC+ is per 1 januari 2013 de nieuwe hoofdredacteur van het wetenschappelijk tijdschrift Human Reproduction. Evers, hoofd van het Maastrichtse IVF-centrum, is momenteel adjunct-hoofdredacteur van het tijdschrift en oud-voorzitter van de European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE), de uitgever van het tijdschrift. Zijn benoeming geldt voor een termijn van zes jaar.

Evers ziet twee grote uitdagingen in de komende periode. “Dat zijn de overgang van publiceren op papier, in een tijdschrift, naar het electronisch publiceren, op internet, en  het vraagstuk rond open access. Ik denk dat er tegen het einde van mijn termijn vooral  elektronisch en nog maar weinig op papier zal worden gepubliceerd. Het is moeilijk te voorspellen welk effect dat zal hebben, vooral als het wordt afgedwongen door het open access-systeem (waarbij gepubliceerde onderzoeksresultaten gratis toegankelijk zijn).

Maar het heeft zeker ook te maken met de manier waarop we tijdschriften lezen; die is al aan het veranderen. Mijn jonge collega’s lezen geen papieren tijdschriften meer. Als ze iets willen weten, zoeken ze op internet en dan komt er een publicatie naar boven. Het maakt niet eens zoveel uit waar dat paper vandaan komt.

Maar de oudere generatie lijkt het nog steeds te waarderen dat artikelen worden beoordeeld door wetenschappers en clinici met ervaring. En daarom associeren mensen open acces met ‘niet-beoordeelde’artikelen. Ik denk dat peer review één van de pijlers is en blijft van het wetenschappelijk publiceren in ons beroep.“

Hans Evers zal de helft van de tijd besteden aan het hoofdredacteurschap van Human Reproduction, voor de andere helft blijft hij verbonden aan de afdeling Obstetrie en Gynaecologie van het Maastricht UMC+

HS Jacobs President’s Lecture 2013
De Britse Fertility Society heeft prof. dr. Hans Evers daarnaast uitgenodigd de HS Jacobs President’s Lecture te houden op de jaarlijkse vergadering van 3 t/m 5 januari 2013.
“Deze prestigieuze award heeft de Britse Fertility Society in haar 39-jarig bestaan slecht elf keer eerder toegekend aan wetenschappers van internationaal statuur die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan ons vakgebied”, aldus prof. Allan Pacey, voorzitter van de BFS.

Honorary Fellowship
Naast de genoemde award wordt prof.dr. Evers tijdens dezelfde bijeenkomst als eerste Nederlander benoemd tot erelid van de BFS. “Het gebeurt zelden dat iemand zowel de award als het erelidmaatschap krijgt. En al helemaal niet tijdens dezelfde bijeenkomst, aldus dus Pacey, die het een ‘dubbel eerbewijs’ noemt in zijn brief.

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen