Ook verpleegkundig spreekuur longgeneeskunde in polikliniek Kampen

isala kliniekenVanaf 3 januari a.s. houdt naast de longarts ook de verpleegkundig specialist spreekuur in de polikliniek Kampen van Isala. Patienten die al onder behandeling zijn bij een longarts, kunnen voortaan dus voor alle controle-afspraken dichtbij huis terecht in de polikliniek. Patienten zien tijdens hun behandeltraject zowel de longarts als de verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist begeleidt patienten heel intensief: naast medische controle geeft zij uitgebreide uitleg en informatie, en biedt praktische en emotionele ondersteuning bij dietetiek, leefstijl en preventie. Met de komst van de verpleegkundig specialist naar Kampen blijven patienten ook vertrouwde gezichten zien tijdens controle-afspraken. Het spreekuur van de verpleegkundig specialist longgeneeskunde vindt om de week plaats op donderdagmiddag. Meer informatie: www.isala.nl/polikliniekkampen
Het spreekuur van de verpleegkundig specialist longgeneeskunde in Kampen geldt voor COPD-controle, controle na een klinische opname, voorlichting en advies over COPD/astma, behandeling en inhalatie-instructie en intakegesprekken voor stoppen met roken en persoonlijke coaching.

Taken verpleegkundig specialist
De verpleegkundig specialist werkt nauw samen met de longarts en voert taken uit onder supervisie van de longarts. De verpleegkundig specialist beschikt zowel over verpleegkundige als medische vaardigheden. Daarom is deze functie bij uitstek geschikt voor intensievere begeleiding van specifieke groepen patienten.

Verwijzing
Verwijzing vindt voornamelijk plaats door de longarts. Patienten zijn dan al in behandeling voor astma of COPD bij de longarts. Patienten die willen stoppen met roken kunnen naast de longarts ook verwezen worden door andere specialisten of huisartsen of zichzelf melden. De longartsen houden al geruime tijd spreekuur in Kampen voor alle longpatienten.

Recente artikelen