Maximaal 48 uur weeënremmers bij vroeggeboorte

zwangere buikVrouwen die veel te vroeg dreigen te bevallen, hoeven niet langer dan 48 uur behandeld te worden met weeenremmers, zo concluderen onderzoekers.
Tot nu toe was niet bekend hoe lang deze medicijnen gegeven moeten worden. Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak van babysterfte en ernstige ziekte.

Vaak worden kinderen te vroeg geboren omdat de weeen te vroeg beginnen. In dat geval wordt geprobeerd de baring uit te stellen met weeenremmers, in combinatie met medicijnen die het kind beter bestand maken tegen vroeggeboorte.

Vroeggeboorte
Onderzoekers van het het Verloskundig Consortium keken naar de effecten van de behandeling van vroeggeboorte. Tot nu toe was namelijk niet bekend hoe lang weeenremmers gegeven moeten worden, hoewel eerder  onderzoek  in dezelfde richting wees.

Het is belangrijk om dat te weten, omdat het onnodig geven van medicijnen aan zwangere vrouwen mogelijk schadelijk is voor moeder en kind.

Langer remmen
Het Verloskundig Consortium vergeleek tussen 2008 en 2010 het effect van het kortdurend (48 uur) en langdurend gebruik (twee weken) van weeenremmers. Aan deze studie namen ruim 400 zwangere vrouwen deel.

Alle vrouwen kregen 48 uur weeenremming om in die periode de medicijnen (corticosteroïden) voor de longrijping van het ongeboren kind te laten inwerken en de zwangere vrouwen over te plaatsen naar een van de tien ziekenhuizen met een neonatale Intensive Care Unit, een NICU.

Vervolgens bepaalde loting welke vrouwen hierna gedurende twaalf dagen tabletten met weeenremming kregen of tabletten met een placebo (nepmiddel).

Geen voordelen
Opvallend genoeg was het aantal kinderen dat ernstig ziek werd of overleed in beide groepen vrijwel gelijk. Ook werd er geen verschil gevonden in geboortegewicht, duur van beademing of opnameduur van de kinderen. Evenmin nam de zwangerschapsduur toe bij de vrouwen met langdurig gebruik van weeenremming.

Bloedverlies
De weeenremmers hebben wel enige invloed op het bloedverlies tijdens de bevalling: vrouwen met langdurige weeenremming verliezen iets meer bloed.

Bij vrouwen met een verhoogd risico op een vroegtijdige bevalling – bijvoorbeeld bij een tweelingzwangerschap – werd evenmin een verschil in zwangerschapsduur of kans op ernstige complicaties bij de geboren kinderen gevonden.

Het onderzoek werd gecoördineerd door het UMC St Radboud en vond plaats in alle Nederlandse ziekenhuizen met een intensive care voor te vroeg geboren kinderen (NICU). Het is gepubliceerd in JAMA (Journal of the American Medical Association).

bron: NU nl

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen