Kinderopvang kost ouders gemiddeld 2000 euro

Array

kinderopvangIn 2011 ontvingen ruim een half miljoen ouders kinderopvangtoeslag. De opvangkosten per ouder bedroegen gemiddeld bijna 7 300 euro. Zelf betaalden de ouders hiervan gemiddeld bijna 2 000 euro. De rest kwam uit de kinderopvangtoeslag.

Toeslagbedrag gemiddeld 5 300 euro
In 2011 ontvingen 537 duizend ouders kinderopvangtoeslag voor de formele opvang van een of meer kinderen. In totaal ging het om 844 duizend kinderen. Ouders met toeslag ontvingen gemiddeld 5 300 euro. Hiermee werd 73 procent van hun opvangkosten gecompenseerd. In 2007 ontvingen nog 375 duizend ouders kinderopvangtoeslag. Het gemiddeld ontvangen bedrag daalde sinds 2009 licht.

Eigen bijdrage ouders gestegen van 23 naar 27 procent
In 2011 betaalden ouders met kinderopvangtoeslag gemiddeld 27 procent van de opvangkosten zelf. Dat is meer dan in 2010, toen 23 procent van de kosten voor eigen rekening kwam. De gemiddelde ouderbijdrage kwam daarmee bijna 400 euro hoger uit dan in 2010. Vooral in de lagere inkomensgroepen steeg de ouderbijdrage naar verhouding fors.

Hogere ouderlijke bijdrage voor hogere inkomens
De procentuele eigen bijdrage in de opvangkosten is inkomensafhankelijk. Hij liep in 2011 op van 11 procent voor huishoudens met een besteedbaar inkomen tot 20 duizend euro tot bijna 45 procent voor huishoudens met een besteedbaar inkomen van 75 duizend euro of meer.

Toch aanzienlijk profijt voor hogere inkomens
Huishoudens met een besteedbaar inkomen boven 75 duizend euro maakten relatief veel gebruik van kinderopvang. Ze hadden hoge opvangkosten van ruim 9 200 euro op jaarbasis. Hierdoor ontvingen zij met bijna 5 100 euro gemiddeld toch veel kinderopvangtoeslag, ondanks hun relatief hoge eigen bijdrage.

Buitenschoolse opvang groeit verder
Het aantal kinderen in de buitenschoolse opvang steeg van ruim 150 duizend in 2007 tot 361 duizend in 2011. Vanaf 2007 zijn scholen verplicht buitenschoolse opvang aan te bieden. In de gastouderopvang bleef het aantal kinderen in 2011 stabiel na de forse daling in 2010. Ongeveer 150 duizend kinderen werden in 2011 door erkende gastouders opgevangen. Het aantal kinderen in kinderdagverblijven groeide licht tot 408 duizend.

Bron: CBS Bart Huynen/ Kinderopvangtoeslag 2007-2011 (maatwerktabel)

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen