Pilot: Kinderen met en zonder handicap samen naar school

schoolkinderen groep 7NSGK start unieke proef met ‘integrale school’ in Roosendaal
Vanaf 8 januari 2013 gaan kinderen met en zonder handicap in Roosendaal samen naar school. Dit is een proefproject van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) in samenwerking met basisschool de Kroevendonk en Mytylschool Roosendaal. Het gaat voorlopig om twee schoolklassen die het hele jaar één middag per week samen les krijgen, een unicum in Nederland.

Gescheiden werelden
In Nederland is het onderwijs voor kinderen met en zonder handicap gescheiden: de meeste gehandicapte kinderen gaan naar een school voor speciaal onderwijs. Ze leven in een aparte wereld: omdat hun school vaak ver weg is, gaan ze vroeg van huis en zijn pas ’s middags laat weer terug. Terwijl andere kinderen elkaar ontmoeten op de school in de buurt, volgen kinderen met een handicap de hele dag onderwijs samen met andere gehandicapte kinderen.

Samen naar school
NSGK vindt dat dat anders moet: de stichting wil dat kinderen met en zonder handicap als vanzelfsprekend samen spelen, leren en opgroeien. Ook de reguliere basisschool De Kroevendonk en Mytylschool Roosendaal vinden dat de scheidingwand moet worden doorbroken. Daarom gaan een aantal leerlingen van deze scholen in 2013 een middag per week samen naar school, onder de noemer ‘meet2learn’. Na de zomervakantie wordt dit mogelijk uitgebreid tot en dag per week. De leerlingen volgen vakken als muziek, theater, natuur en techniek, en later mogelijk ook rekenen en taal.

Kennis en ervaring
Uiteraard past het onderwijsprogramma binnen de wettelijke kaders en sluit het aan bij het leerniveau van de groep. Het project wordt ondersteund door onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. Bovendien worden de resultaten van het project onderzocht in het kader van de opleiding Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht. De opgedane kennis en ervaring worden beschikbaar gesteld aan andere scholen, zodat meer scholen aan de slag kunnen met gezamenlijk onderwijs; diverse belangstellenden hebben zich al gemeld. Meer informatie is te vinden via Twitter @meet2learn_Rsd en binnenkort via www.meet2learn.nl.

Initiatiefnemers
NSGK is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. De stichting ondersteunt jaarlijks honderden projecten op het gebied van spelen, vakantie, cultuur, onderwijs, wonen, werk, beeldvorming – alles wat nodig is om met een beperking zo volwaardig mogelijk mee te doen in onze samenleving. Dat kan dankzij de hulp van donateurs en vrijwilligers.

Mytylschool Roosendaal is een school voor leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking in de regio West-Brabant. De Kroevendonk is een reguliere, protestants christelijke basisschool in Roosendaal die vindt dat alle kinderen, ook kinderen met een handicap, recht hebben op regulier onderwijs.

Q&A ‘integrale school’
Welke vakken gaan de leerlingen volgen?
Om te beginnen: muziek, theater, dans, beeldend, natuur en techniek. Afhankelijk van de resultaten worden daar in de tweede helft van het jaar ook vakken uit het kerncurriculum aan toegevoegd zoals rekenen, lezen en taal.

Wat is het einddoel van het project?
De droom van NSGK, De Kroevendonk en Mytylschool Roosendaal is een integrale school waar leerlingen met en zonder handicap samen les krijgen. Dit is een stip op de horizon: of het haalbaar is weten we niet, dat zal uit dit proefproject moeten blijken. Maar we zouden al heel tevreden zijn als meer scholen voor regulier en speciaal onderwijs een deel van hun lessen samen gaan verzorgen.

Zijn er niveauverschillen tussen de leerlingen? Hoe ga je daar mee om?
Er zijn niveauverschillen tussen de leerlingen die deelnemen aan dit project en er is deskundigheid aanwezig om daar op een goede manier mee om te gaan. Beide scholen hebben veel ervaring met het omgaan met niveauverschillen. De mytylschool stelt bovendien twee begeleiders beschikbaar die de docenten op dit gebied zullen ondersteunen.

Waar vinden de lessen plaats?
De lessen vinden plaats in het Centrum voor de Kunsten en het Milieu Educatief Centrum in Roosendaal; een nieuwe en uitdagende onderwijsomgeving.

Waarom een andere locatie als er twee scholen beschikbaar zijn; geldverspilling?
Door te kiezen voor een andere locatie benadrukken we de gelijkwaardigheid van beide groepen (anders zou één van de groepen ’te gast’ zijn bij de andere). De gekozen locaties zijn bovendien uitdagende onderwijsomgevingen. De locaties worden beschikbaar gesteld door de gemeente Roosendaal waardoor er geen meerkosten zijn voor het project.

In 2014 gaat passend onderwijs van start, dat gehandicapte kinderen stimuleert om naar regulier onderwijs te gaan? Is dit project dan overbodig?
Ook binnen ‘passend onderwijs’ kunnen niet alle gehandicapte kinderen naar het reguliere onderwijs, er zullen altijd kinderen zijn die naar het speciaal onderwijs blijven gaan. NSGK vindt dat deze kinderen niet in een aparte wereld moeten opgroeien, maar zo veel mogelijk samen met niet-gehandicapte leeftijdgenootjes. Dit project zorgt voor die ontmoeting tussen kinderen met en zonder handicap.

Wat is de rol van NSGK in dit project?
NSGK is initiatiefnemer en financier van het project.

Kunnen andere scholen ook geld krijgen van NSGK voor zo’n project?
Dit is een proefproject. Met dit project onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om kinderen met en zonder handicap samen les te geven. Die kennis en ervaring stellen we beschikbaar aan belangstellende scholen, zij kunnen daar hun voordeel mee doen. Of we andere scholen ook financiele steun gaan geven om gezamenlijke lessen te organiseren, zullen we na afloop van dit proefproject bekijken.

Hoeveel gehandicapte kinderen gaan naar speciaal onderwijs?
Volgens het CBS gaan 69.000 kinderen en jongeren met een handicap naar het speciaal onderwijs, waarvan 40.000 naar het speciaal basisonderwijs. Deze aantallen groeien.

Dit is een origineel bericht van NSGK voor het gehandicapte kind
Bron: ANP Perssuppport

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen